Er hunder tillat på restaurant?

Vi møter ofte et «hunder forbudt» skilt når vi går inn i en restaurant. Om det ikke er noe skilt angående hunder og man tar med seg hunden inn i restauranten, så møter man vanligvis et personale som sier at hunder ikke er tillat på restauranten siden det er forbudt på grunn av at det serveres mat. Noen sier at det er forbudt i forhold til mattilsynet.

Men er det virkelig forbudt? hund forbudt skilt

Dette spørsmålet har jeg alltid stilt meg. I andre Europeiske land som for eks. Tyskland så er det helt vanlig å ta med seg hunden på en restaurant. I Tyskland er lovene fra myndigheten omtrent lik de norske forskriftene. Jeg sendte derfor en forespørsel til mattilsynet om det på generelt grunnlag var forbudt for gjester å ta med seg en hund inn i restauranten.

Jeg fikk følgende svar:

Mattilsynet viser til deres henvendelse datert den 22.05.2015.

Regelverk som gjelder hunder (ikke førerhund §14 og §15):

Næringsmiddelhygieneforskriften forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623  

Vedlegg II, kapittel IX nr. 4. Egnede metoder skal tas i bruk for å bekjempe skadedyr. Egnede metoder skal også tas i bruk for å hindre at husdyr får adgang til steder der næringsmidler tilberedes, håndteres eller lagres (eller, dersom vedkommende myndighet tillater det i særlige tilfeller, for å hindre at slik adgang fører til forurensning).

Vi tolker det slik:

Publikum, kunder, bekjente eller andre uvedkommende har ikke adgang i lokaler der det foregår produksjon, håndtering og pakking av næringsmidler. Hunder, katter eller andre dyr kan heller ikke tas med inn i områder der mat produseres eller omsettes.

Når det gjelder serveringsområdet, primært er dette opp til driftsansvarlig å bedømme, ut fra en farevurdering knyttet til muligheten for kontaminering av mat i områder hvor mat tilberedes.

Med vennlig hilsen 

Mirsad Midzic

førsteinspektør/saksbehandler

Region Stor Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum
Seksjon Mat 1
Besøksadresse: Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo
Postadresse: Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Tlf. 22778711

mimid@mattilsynet.no

Hittil er det 24 påmeldte Dogo`er til EDS

NKK melder at det hittil (per 22. april 2015) er 24 påmeldte hunder av rasen Dogo Canario til «Euro Dog Show 2015» i Lillestrøm. Påmeldingsfristen er derimot langt frem i tid slik at antall på meldte vil stige betraktelig.

eurodogshow2015

eurodogshow2015

Galleri

Dogo Canario portskilt/ dørskilt til salgs

Dette galleriet inneholder 10 bilder.

På Facebook gruppen «Dogo Canario Norway» var det en diskusjon om hvor man kunne finne portskilt eller varselskilt der en Dogo Canario er avbildet. Vi fant ut at dette ikke fantes og derfor laget vi 10 forskjellige typer portskilt/ varselskilt. … Les videre