Test av hundefór

TV2 har for 5 gang kåret «Labb» for best hundefór når det måles i forhold til pris og kvalitet.

Se videoklipp av testen

Noe av grunnen til at Norskproduserte fórmerket «Labb» tilbys til en langt rimeligere pris en utenlandske store fórmerker, er nok blant annet at det koster å frakte utenlandsk fór til Norge. I tillegg bruker flere store internasjonale hundefórmerker enorme penger på markedsfóring, noe som igjen forbrukeren må betale for.

Hundeeier nektet adgang på buss i Drammen

Frieord.no skriver om en hundeeier som ble nektet å ta med hunden sin med på bussen. Da hundeeieren deretter stilte seg forran bussen for å sperre veien for bussen kom politiet og bøtela hundeeieren. Frieord har tidligere skrevet om muslimske buss-sjøfører som nekter hunder adgang til bussen.

BRAKAR: En bussjåfør hos transportselskapet Brakar i Drammen nektet i går å la en hundeieer komme ombord. Det førte til at politiet måtte tilkalles. (Foto: Wikimedia).

En hundeeier ble nektet adgang på bussen i Drammen i går. Det førte til at han sperret veien for bussen. Ifølge reglementet er det ikke forbudt med hund på buss, men det er opp til sjåføren å avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Politiet ble tilkalt og mannen fikk 8.000 kroner i bot.

Det er nettstedet DrammenLive24 som kan melde at en hundeeier ble nektet ombordstigning på en buss på Bragernes Torg i Drammen i går.

Mannen ble da så frustrert at han stilte seg opp foran bussen.

Les også: Muslimske taxisjåfører nekter å ta med blinde med førerhund i Stavanger

DYR PÅ OFFENTLIG TRANSPORT: Det har vært flere saker om hundeieere som har blitt nektet å reise med offentlig transport eller taxi i riksdekkende medier de siste årene.

Dette skal ha ført til at politiet ble tilkalt. Hundeieren skal da ha fått en anmeldelse for ordensforstyrrelse og et forelegg på 8.000 kroner.

Ifølge transportselskapet Brakar, som har ansvaret for ruten, så er det ikke forbudt å ta med hund på bussen, men at det er opptil sjåføren å avgjøre i hvert enkelt tilfelle.

Det er ikke informert om hva som var årsaken til at sjåføren nektet hunden ombordstigning, men det har vært flere saker i mediene de siste årene der man bruker alt fra allergi til praktiske og økonomiske årsaker som grunn for å nekte hundene adgang.

På nettet får busselskapet Brakar svært dårlig omtale og har bare 1.7 stjerner av 5 mulige med 75 omtaler. Mange klager på at sjåførene er uforskammede, gir dårlig service og at bussene ikke følger timetabellene.

Sjåførene skal også ha nektet å godta billetter fra sitt eget selskap.

Les også: Muslim kastet familie med autistisk barn (15 mnd) av buss

Farlige hunder eller feile eiere? Spania synes å ha funnet svaret

Skrevet av Tom Halvorsen, tom@norrbom.com 11. mai 2017. Publisert i Tema & Profiler

Siden 20 august 2004 har en rekke hunderaser vært forbudt i Norge, nedfelt i Forskrift om hunder, paragraf 1; Forbud mot farlige hunder. Her omfattes følgende seks hunderaser, som alle er forbudt i Norge:

Pitbull Terrier
Amerikansk Staffordshire Terrier
Fila Brasileiro
Tosa Inu
Dogo Argentino
Tsjekkoslovakisk Ulvehund

I tillegg er blandingshunder hvor noen av disse rasene er involvert forbudt, samt enhver hund av blandet herkomst, hvor også ulv inngår i arvematerialet.
Det er verdt å merke seg at i Norge faller bevisbyrden på den anklagde i et eventuelt rettslig etterspill. Med andre ord, man er ikke uskyldig til det motsatte er bevist. Bevisbyrden pålegges den anklagede; kan man ikke selv bevise sin hunds opprinnelse, og at den ikke faller utenfor gjeldende bestemmelser, er man per definisjon skyldig. Rett og slett et motsatt rettsprinsipp, noe som er uvanlig, og for mange føles urettferdig.
Regelverket i Norge føyer seg inn i rekken av mange andre europeiske land som har tilsvarende regelverk og som forbyr de samme rasene, uten at noen av dem synes å ha villet ta stilling til det store spørsmålet: er det hunderasene som er problemet, eller er det eierne?
Mye tyder på at eierne er det faktiske problemet, og loven mot farlige hunder synes i dag, mer enn 10 år siden den trådte i kraft, å ikke være noe mer enn en lov på papiret, som ikke fungerer i noen av de landene som har innført den. Spania har tilsynelatende funnet en løsning som fungerer, som både norske myndigheter og andre lands myndigheter med fordel kunne ha lyttet til.
Spania forbyr i utgangspunktet ingen hunderaser, så i utgangspunktet står man fritt til å velge å bli hunde-eier av den rasen som står ens hjerte nærmest. Imidlertid stilles det krav om registrering av eier, og at man må ha en lisens for å eie en hund av de rasene som er nevnt ovenfor. Kravet om lisens og hvilke raser som er omfattet kan variere innen de autonome regionene i Spania, så i denne artikkelen skal vi derfor ikke gå nærmere inn på de enkelte regioners krav. Felles for alle regionene i Spania er dog at samtlige av dem krever lisens for de rasene som er forbudt i Norge. Noen regioner krever lisens for mange andre hunderaser også, så det beste er alltid å sjekke med sine lokale myndigheter før man anskaffer seg hund av en rase som kan tenkes å havne innenfor regelverkets rammer.
La oss se litt nærmere på de rasene som er forbudt i Norge og mange andre land, og som man må ha lisens for å holde i Spania.

Pitbull Terrier

Uten tvil den mest omdiskuterte hunderase noensinne. De fleste hunderaser var opprinnelig avlet frem med et spesielt formål for øye, og dette er en hunderase som er avlet frem med det formål å kjempe i hundekamper, noe som i dag er forbudt i de fleste av verdens land. Dette betyr at den amerikanske rasen Pitbull Terrier vanligvis utviser til dels stor aggresjon mot andre hunder, men med riktig sosialisering kan dette dempes kraftig, og det finnes i dag mange Pitbull Terriere som også kan omgås andre hunder i fred og fordragelighet. Rasen var ikke avlet frem for å være aggressiv mot mennesker, og de aller fleste Pitbulls er glimrende familiehunder. De tåler mye, og står for en støyt fra familiens aller yngste medlemmer. Med en feil eier kan imidlertid en Pitbull Terrier bli et farlig våpen, og den kan trenes i feil retning, dvs. at den trenes til å rette sin opprinnelige aggresjon mot andre hunder, mot mennesker i stedet. Pitbull Terrier er et klassisk eksempel på hvordan den perfekte familiehund, også for småbarnsfamilier, kan ende opp som en forhatt og forbudt hunderase fordi de kriminelle miljøene tiltrekkes av rasens potensielle egenskaper, og utvikler den i feil retning. Problemstillingen er at de kriminelle miljøene, som ofte også er involvert i ulovlige hundekamper, ikke bryr seg det minste om at rasen er forbudt. Dermed bringes rasen ulovlig inn til Norge, i stort antall. Hvorfor skulle de kriminelle egentlig bry seg om at rasen er forbudt? Overtredelse av en hundelov havner antagelig langt nede på listen av lovbrudd de allerede er involvert i, så regelverket som forbyr hold av Pitbull Terrier rammer kun ansvarlige eiere, som i Norge dermed ikke står fritt til å velge en hunderase som i de fleste hjem er en fantastisk familiehund.

Amerikansk Staffordshire Terrier

I mange land er denne rasen ikke anerkjent som egen rase, og regnes for å være en Pitbull Terrier. Det argumenteres fra rasens forkjempere at den har blitt utviklet fra Pitbull Terrier til å være en mer omgjengelig hunderase, men det skal vi ikke ta stilling til her. Denne rasen var lenge tillatt i Norge etter forbudet mot Pitbull Terrier var vedtatt, og det interessante er at det har ikke vært rapportert om noen episoder i Norge hvor verken denne rasen eller Pitbull Terrier har vært involvert i skader på mennesker – dersom de da kan anerkjennes som forskjellige raser. Fornuften i å forny en hunderase som aldri har vært involvert i noen uheldige episoder faller på sin egen urimelighet; kun «svada» fra politikere, som ikke har begrep og noen kunnskap om saken de skal ta stilling til.

Fila Brasileiro

Dette er en hunderase som kun egner seg for spesielt interesserte. Den brasilianske mastiffen ble opprinnelig avlet frem for vakthold av store eiendommer i Brasil, og i hjemlandet nyter den fortsatt stor popularitet som vakthund. Rasens standard beskriver den som mistenksom og aggressiv overfor fremmede, og dermed egner den seg perfekt som vakthund. Rasen har aldri vært benyttet i hundekamper, da den simpelthen er for stor og tung, og ei heller har den i noen særlig grad vært innblandet i angrep på uskyldige mennesker. Som familiehund er den som de fleste mastiffer særdeles godt egnet, da den utviser stor tålmodighet med barn, og virkelig står for en støyt. Fila Brasileiro har aldri vært populær utenfor Brasil, men for den rette eier som ikke har stadig tilkomst av andre mennesker til sin eiendom er det en fantastisk hunderase. Det er således ingen indikerende faktorer som tilsier at rasen skulle forbys. Det må da være i orden for en eier å ha en hund som ikke liker fremmede, dersom det passer overens med livssituasjonen?

Tosa Inu

Denne store japanske mastiffen er i likhet med Pitbull Terrier avlet frem for å delta i hundekamper. Den er således i de feile hender lett å trene opp til å vise aggressivitet mot mennesker, men til tross for sin reserverte holdning mot fremmede representerer den ingen generell fare hvis den befinner seg i de rette hender, med en eier som er sitt ansvar bevisst. I likhet med de andre rasene som her er nevnt er Tosa Inu en fremragende familiehund som elsker barn, og det finnes ingen statistikk som tilsier at rasen burde forbys, utover dens rykte, som i Norge er ene og alene den eneste grunnen til at rasen ble forbudt å holde. På tidspunktet hvor forbudet var vedtatt fantes det nemlig ikke et eneste eksemplar av rasen i Norge!

Dogo Argentino

Den argentinske mastiffen, den eneste hunderasen som noensinne er utviklet i Argentina, er i likhet med Pitbull og Amerikansk Staffordshire Terrier ganske populær i Spania. Som de andre rasene som omfattes av forbudet i Norge, er også Dogo Argentino en glimrende familiehund, som er spesielt tålmodig med barn. Rasen ble avlet frem som en ren jakthund for jakt på villsvin og puma i sitt hjemland, og det sier seg selv at en hund som ikke er redd for å gi seg i kast med et slikt bytte er nokså uredd. I de feile hender kan denne villskapen dyrkes frem til å omfatte aggressivitet mot mennesker, men i de rette hender er dette en rase som simpelthen ikke viser noen hengivenhet for mennesker utenfor den nærmeste familien, men uten å vise aggressive tendenser mot fremmede.

Tsjekkoslovakisk Ulvehund

Denne hunderasen er avlet frem ved å krysse en ulvelignende hund med en ekte ulv. I motsetning til hva som er den generelle oppfatning, er ulven ikke et dyr som fortjener betegnelsen aggressiv. Tvert imot, ulven er meget sky og tilbakeholden overfor mennesker, og dette er egenskaper som denne hunderasen bærer preg av. Ofte kan den virke sky og lite tillitsfull, i den grad at man kan oppfatte den som redd for fremmede mennesker. Rasen krever en eier som virkelig vet hva han gjør, og som kan sosialisere hunden til et nivå hvor den fungerer vel i vårt travle samfunn. Tsjekkoslovakisk Ulvehund og andre ulvehybrider har oss bekjent aldri preget statistikken over hunder som angriper mennesker, og disse hundene er neppe mer farlig enn en gjennomsnittlig Labrador eller Puddel. Så er Norge også det eneste landet i verden som har et forbud mot denne hunderasen.
Felles for alle rasene som er forbudt i Norge er at de representerer nok et eksempel på at loven er utformet av politikere som ikke har den fjerneste ide om hva de uttaler seg om. Antall angrep på mennesker av hunder som følge av at denne loven trådte i kraft i Norge har ikke blitt redusert. Om mulig har loven bare gjort disse hunderasene enda mer attraktive for de kriminelle miljøene på grunn av statusen de har fått som ulovlig, og som vi alle vet bryr ikke kriminelle seg om regelverket. Undersøkelser i andre land med det samme forbudet viser det samme resultatet; en lov som ikke fungerer, men bare eksisterer på papiret. Den totale uvitenhet om emnet fra lovgiverne bekreftes også av at de i den gyldige lovtekst ikke engang har klart å stave navnet på alle rasene korrekt!
Nå er ikke hensikten med artikkelen å oppfordre kommende hunde-eiere til å gå til anskaffelse av noen av disse hunderasene, bare fordi at de er forbudt i Norge, men lov i Spania. Langt ifra, alle disse hunderasene er krevende raser, og fortjener erfarne hunde-eiere som har gode kunnskaper om hundeoppdragelse og sosialisering av hunder, for å bringe frem det beste i hunden. Men heldigvis kan man ved å søke om lisens her i Spania unngå at staten skal bestemme hvilken hund man skal ha. Det er en rekke betingelser knyttet til lisensen, bl.a. at hunden skal alltid iføres munnkurv på offentlig sted, og lisensen er knyttet til den personen som går på tur med hunden. Derfor skal alle personene som kan tenkes å gå på tur med hunden ha sin egen, personlige lisens. For øvrige betingelser for utstedelse av lisensen bes man kontakte sitt lokale rådhus, hvor søknadsskjema og ytterligere informasjon kan innhentes. I Andalucia er gebyret for å søke om lisens i 2017 stort sett rundt 35 euro per person.

Kilde: Norske

Skal revurdere hundeloven

NKK her lenge forsøkt å endre hundeloven om «forbudte hunderaser». En engasjert stortingsrepresentant fra Venstre har gjort en bra innsats for dette.

NKK skriver om dette på sin nettside.

Mandag vedtok Stortinget at hundeloven skal evalueres på nytt, og regjeringen har fått i oppgave å gjennomgå loven.

Oppgaven er å vurdere hvilke endringer som eventuelt må gjøres i regelverket for å sikre at loven bygger på et godt og velfundert grunnlag.

– Vi i NKK synes det er veldig bra at Stortinget har vedtatt at hundeloven skal gjennomgås på nytt. Det er et stort behov for å oppdatere loven, slik at reglene kan baseres mer på faglig kunnskap enn det som er tilfellet i dag. Flere andre land har blant annet opphevet raseforbudet ved å legge forskningsresultater til grunn, vi har derfor stor tro på at et grundig arbeid med hundeloven vil føre til endringer, sier Administrerende direktør i NKK, Trine Hage.

Tett samarbeid

Venstre har i samarbeid med NKK jobbet for å få til endringer i hundeloven, og det var stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn som fremmet representantforslaget som dagens vedtak er bygget på. Rotevatn fremmet opprinnelig tre konkrete forslag til endringer i loven. Han er fornøyd med at komitéen har kommet frem til at vi trenger å se på loven på nytt, men håpet likevel at det skulle foreligge flere konkrete forslag til endringer i loven enn det som ble tilfellet.

Skal revurdere hundeloven
Sveinung Rotevatn (Foto: Venstre)

– Det er klart jeg hadde ønsket meg et mer konkret vedtak fra Stortinget om hundeloven i dag. Når det er sagt stiller en samlet justiskomite seg bak forslaget vårt om en helhetlig vurdering av hundeloven, og det er jeg glad for, sier Rotevatn.

NKK samarbeidet tett med Venstre om forslaget gjennom siste halvdel av 2016, og er glad for at en så viktig sak får plass i den politiske debatten. Selv om det fremdeles ikke foreligger noen konkrete resultater enda er NKK glad for at prosessen er i gang.

Vil følge med på arbeidet

– Vi ser frem til å følge dette arbeidet videre og håper og tror det vil bli gjort en grundig jobb som ender opp med å sikre hund og hundeeiers rettigheter på en god måte. Vi håper særlig at en tilfredsstillende evaluering av raseforbudet vil konkludere med at raseforbudet er overflødig sier Hage.

Rotevatn mener det er lurt å ha en prosess rundt hundeloven, men håper samtidig at arbeidet ikke blir alt for tidkrevende. Han slår fast at Venstre kommer til å følge opp evalueringen av hundeloven.

Representantforslaget som dette vedtaket er bygget på, som kan leses i sin helhet her. Forslaget ba om at behovet for fortsatt raseforbud nå måtte utredes på tilfredsstillende vis. I tillegg ble det foreslått at det skal stilles krav om at alle hunder som tas i forvaring skal undersøkes av kompetente sakkyndige, og at kostnader forbundet med kennelopphold skal dekkes av det offentlige inntil hundeeier eventuelt er funnet skyldig i brudd på hundeloven.

Det er viktig å handle raskt hvis hunden din blir bitt av hoggorm

NRK Vestfold skriver om hoggormbitt hos hund.

På landsbasis regner man med at drøyt 20 hunder mister livet av hoggormbitt hvert år, ifølge Tryg forsikring. Forsikringsselskapet får inn nærmere 100 skademeldinger i løpet av et år fra hundeeiere som melder at hunden deres er bitt av hoggorm.

Hoggorm

 

– Hoggormbitt kan være dødelig for hunder og katter, så det gjelder å komme seg til dyrlege så fort som mulig. 30 prosent av bittene er det vi kaller tørre, altså at det ikke skjer en giftinnsprøyting, men uansett bør man komme seg til dyrlegen, sier veterinær Eric Henrichsen ved Horten dyreklinikk.

Til nå har de hatt inn en hund med hoggormbitt, men det tallet kommer til å stige i tiden fremover.

– Vi er inne i hoggormsesongen, og vi har en god del hunder og katter innom i løpet av den tiden.

Hold hunden rolig

Veterinæren sier han ville gått nøye over hunden dersom den plutselig hyler til når dere er ute på tur.

– Det kan være et tegn på at noe har skjedd. Hvis den er halt, eller slikker seg spesielt på et område, kan det også være tegn på bitt, sier Henrichsen.

Er hunden bitt, skal den holdes i ro og fraktes til dyrlege så fort som mulig.

– Har du en liten hund, bør du løfte den og bære den med deg. Er hunden stor, gjelder det å gå rolig rett til bilen, og videre til dyrlegen, legger Henrichsen til.

– Ikke begynn å suge ut giften, eller forbinde i et forsøk på å stoppe giften fra å spre seg. Det hjelper ikke, avslutter han.

 

Symptomer ved hoggormbitt hos hund:

  • Hevelse rundt bittet
  • Slapphet
  • Diaré
  • Oppkast
  • Halting

Sunt tilleggsfôr til hunden

Tørrfôr

Det finnes en rekke fôrmerker av hundefôr som kan anbefales. En enkel regel er at hundefôr som selges i dyrebutikker er kvalitetsfôr. Hundefôr som selges i dagligvarehandelen har dessverre ikke samme kvalitet. Det finnes derimot butikk-kjeder som også har spesialisert seg på å selge kvalitets-hundefôr i tillegg til hundefôr uten den samme kvaliteten. Et eksempel på dette er «Europris» og «Felleskjøpet». Det finnes en rekke tester av hundefôr på nettet.

 

Vom (våtfôr)

«Vom og hundemat» er også noe som flere velger for sin hund. Jeg vil derimot anbefale å blande dette med kvalitets-tørrfôr slik at hunden får i seg alt den trenger.

 

Sunt tilleggsfôr

Det er sunt og godt for hunden om man gir litt olivenolje i maten av og til. Rapsolje er også veldig sunt. I dyrebutikken finnes det også lakseolje som også er veldig sunt, selv om det også er dyrt. I dagligvarehandelen finnes det også sunne oljer til hunder som er noe rimeligere. Olje er sunt for pelsen.

Omega3 fiskeolje fra Dr. Baddaky

Jeg gir mine hunder fiskeolje fra «Dr. Baddaky» som kan anbefales. Fra nå av gir vi våre valpekjøpere en slik flaske med på kjøpet av valpen.

 

Egg

Jeg gir mine hunder et rått egg ca. en gang i uken.

 

Ris

Ris er også godt og sunt for hunden og mine hunder får av og til ris. Noen hunder spiser ikke ris med mindre man blander litt olivenolje eller noe annet i risen. Ris er også bra for hunder med løs mage.

 

Pasta

Pasta kan også gis til hundene av og til. Om det ønskes at hunden skal gå opp noe i vekt så kan med fordel en del pasta gis hunden som tilleggsfôr.

 

Hold hunden slank

Hold særlig valper slank siden en overvektig valp fort kan få ledd problemer. En slank hund er slik at man kan føle ribb-bena men ikke se de. Når hunden er ca. 1,5 år gammel kan man gjerne gi litt ekstra fôr om man ønsker en noe kraftigere hund. Da er hunden utvokst i høyden men ikke i bredden.

 

Feil avliving av flått kan føre til spredning av flått

De som finner flått på seg selv eller på kjæledyret må burde fjerne flåtten riktig og avlive den på riktig måte

Ved å bruke feil avlivingsmetode så kan flåtten fortsette å formere seg. 

Fra før av er det kjent at man ikke burde klemme ut flåtten med hånden eller pinsett. Ved å klemme flåtten så kan virus i flåtten presses inn i bittsåret. Det beste er å bruke en flått-tang som fås i apoteker eller hos veterinærer.

Etter at flåtten er fjernet så burde den ikke skylles ned i toalettet siden den da kan overleve, skriver tyske Bild.de.

Det er også risikabelt å knuse flåtten siden den da kan spre egg dersom flåtten var i et stadium rett før den la egg.

De beste metodene å avlive flåtten på er enten å brenne den med en lighter eller at man fjerner flåttens hode med en kniv.

Valpekjøpere fra kennel «Den Siste Greve» får rabatt på valpekurs og grunnkurs

Kennel «Den Siste Greve» har et samarbeid med Oslo hundeskole. Av den grunn får våre valpekjøpere 10% rabatt på valpekurs og grunnkurs. Oslo hundeskole har avdelinger rundt omkring i Norge – altså ikke bare i Oslo.

Den Siste Greves Jenka, 9 uker gammel

 

Vi anbefaler alle å ta grunnkurset der man lærer mye om hundens adferd. For den som kunne tenke seg å stille sin hund på utstilling så tilbyr Oslo hundeskole og «handlerkurs». Sistnevnte arrangerer også NKK og andre hundeklubber.

 

Båndtvang fra 01. april – men denne følger jeg ikke!

Som alltid er det båndtvang fra 01. april hvert år. Hensikten med båndtvang er at løse hunder ikke skal kunne jage eller angripe ville dyr mens de har unger. Dette er forståelig. Jeg ville også hatt min hund (eller hunder) i bånd dersom jeg ikke har kontroll på innkalling når det gjelder møte med ville dyr. I Norge har vi en tradisjon med jakthunder og alle norske raser er utelukkende jakthunder. En jakthund vil selvsagt «jakte», også når det ikke er jaktsesong.

Heldigvis har Dogo Canario lite jaktinstinkt i seg siden den ikke ble krysset frem av noe slags jakthunder. Dogo Canario har sin opprinnelse fra gamle mollosere som ble brukt som krigshunder og vakthunder. Senere ble de brukt som kveghunder og familiehunder, samtidig som de fortsatt i dag er en av de beste vakthundene og familiehunder som finnes.

Dogo Canario blir også blir kalt for «Presa Canario» og andre navn men det er kun Dogo Canario som FCI og NKK godkjenner som navn på rasen.

Det har aldri blitt krysset inn noe slags jakthund-raser i en Dogo Canario. Dette er jeg veldig glad for når jeg går turer ute i marken hvor man kan møte på ville dyr. Jeg hadde en gang en tispe (Luna) som kunne springe etter et rådyr men snudde etter noen sekunder. Det ble aldri noe slags jakt etter ville dyr, selv med denne noe strie tispen.  Alle andre mine Dogo`er har ikke forfulgt ville dyr. De er nysgjerrig og av og til løper de mot det ville dyret men returnerer til meg så snart jeg tilkaller dem. Av den grunn ser jeg personlig ingen grunn til å holde mine hunder i bånd hele sommeren, der staten pålegger båndtvang.

Men staten har også gitt en lov om dyrevelferd (heldigvis). Dyrevelferden strider derimot mot loven om generell båndtvang. Av den grunn vil jeg også i sommer la mine hunder som jeg har full kontroll på, la gå uten bånd.

For en Dogo eier er det vanligvis en større utfordring at Dogo`en møter en annen hund som er like mye «sjef» som Dogo`en. Da kan det fort bli et bikkjeslagsmål. Så jeg har mine hunder i bånd der det trengs men ikke i skogen.

Da jeg bodde på Snarøya utenfor Oslo var jeg daglig på tur i den fantastiske parken som er på «Gamle Fornebu flyplass». Jeg hadde mine Dogo`er uten bånd og der kom det en person med skilt der han viste at han hadde politimyndighet og at han var ansvarlig for parken. Han sa at det var båndtvang og at jeg øyeblikkelig måtte ta mine hunder i bånd. Jeg svarte ham at jeg hadde full kontroll på mine løse hunder og at generell båndtvang strider mot en mer tungtveiende og viktigere norsk lov: Dyrevellverdsloven! Jeg ga ham mitt visittkort og ba ham politianmelde meg eller hente politiet. NKK sitt magasin «Hundesport» omtalte den gang episoden og jeg har aldri hørt noe mer om dette.

Men jeg ønsker gjerne å bli anmeldt for å bryte generell båndtvang slik at saken kan havne i alle rettsinstanser slik at Høyesterett kan ta en avgjørelse på saken. Loven om båndtvang burde heller omformuleres slik:

Hundeeier skal til enhver tid ha full kontroll på sin hund. Om hundeeier ikke har denne kontrollen, så skal hundeeier i perioden med båndtvang ha hunden i bånd.

Antall nyregistreringer av Dogo Canario har gått tilbake

Ifølge NKK sine registreringstall så har antall nye registreringer av Dogo Canario halvert seg på to år. Mens det i 2014 ble registrert 88 nye Dogo`er i NKK så var det kun 35 nye registreringer i 2016. 

Hva dette skyldes er usikkert. Dogo Canario er fortsatt en sjelden og nok så ukjent hunderase i Norge og i mange andre land. På de kanariske øyene er derimot Dogo Canario en av de mest populære hunderasene. I Spania betegnes Dogo`en fortsatt ofte som «Presa».

Nedgangen i antall nyregistreringer kan eventuelt ha sin årsak i at det har vært få Dogo Canario kull i Norge de siste årene. Etterspørselen har stort sett vært en del høyere enn tilbudet på denne rasen. Akkurat nå derimot, har det aldri vært flere valpekull ute på markedet og situasjonen ser ut til å være omvendt: Det er flere valper av en sjelden og ukjent hunderase på markedet, enn etterspørselen.

Jeg har følgende kommentar til dette:

«Det er av den grunn klokt at samarbeidende oppdrettere avtaler på forhånd når de har tenkt å avle frem et valpekull slik at det blir en bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud. Samarbeidende oppdrettere gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å avle frem flere valpekull på samme tid.»

 

Her er tallene fra NKK`s nyregistreringer av Dogo Canario:

2012:                     47

2013:                     70

2014:                     88

2015:                     58

2016:                     35