Dogo Canario heter nå Presa Canario

Det er ikke helt uventet, men jeg trodde ikke at det kom så raskt.

Betegnelsen «Dogo Canario» er fra 01.01.2019 historie (fra 24.12.2018 hos FCI). Fra nå av heter vår flotte hunderase” Presa Canario”. Det har vært lite informasjon om navneskifte på nettet og NKK har ikke gjort annet enn å bare fjerne navnet «Dogo Canario» å bytte det ut med betegnelsen «Presa Canario». Alle hunder som har vært registrert som Dogo Canario i Norge før 01.01.2019 har nå automatisk blitt registrert som som Presa Canario.

Det har vært et åpent stridstema i alle år på hva som er en Presa Canario og hva som er en Dogo Canario. Jeg har skrevet mange sider om dette temaet i boken «Alt om Presa Canario & Dogo Canario». Men jeg ble selv noe overrasket at FCI og dermed også NKK og alle internasjonale kennelklubber som er tilknyttet FCI, nå valgte å gi hunderasen et endelig navn. I praksis betyr dette at betegnelsen Dogo Canario ikke vil bli brukt lenger i fremtiden og også i alle offisielle sammenhenger ikke blir brukt lenger.

Jeg personlig synes at det er bra at det endelig er ro i forhold til diskusjonen om rett betegnelse for rasen. Presa Canario (tidl. Dogo Canario) er en spansk hunderase og mange spanske oppdrettere av denne rasen har kjempet imot at rasen skal betegnes som Dogo Canario. Det var FCI som den gang kun ville godkjenne denne hunderasen under navnet «Dogo Canario» siden «Presa» betyr noe som «holde fast/ bite i», noe som kan assosiere med at hunden «liker å bite». FCI nektet derfor i alle år å bli med på å kalle hunderasen for Presa Canario, noe som førte til mye misnøye hos mange spanske oppdrettere.

Betegnelsen Presa Canario har aldri tidligere vært godkjent av FCI eller NKK eller noen av de internasjonale klubbene som er underlagt FCI.

Så fra nå av har du ingen Dogo Canario lenger, men en Presa Canario.

Boken «Alt om Presa Canario & Dogo Canario»
http://www.dogobok.no