Slik skal hunden og katten din stelles

Nå blir det enklere for hunde- og katteeiere å vite hvordan de skal passe på og stelle dyret sitt. Mattilsynet har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes. logo mattilsynet

– Mattilsynet er tilsynsmyndigheten for dyrevelferd og nå ønsket vi å bli tydeligere på hvordan vi forventer at hunde- og katteeiere skal stelle og håndtere dyrene sine, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland. – Vi ønsker å bidra til at dyrene har et godt liv.

– Dette er ikke en «ny dyrevelferdslov» med detaljerte bestemmelser. Dette betyr heller ikke at vi skal oppsøke privathjem for å kontrollere detaljer i folks dyrehold på en ny måte. Vi gjør våre tilsyn som før, etter bekymringsmeldinger eller når vi av annen grunn har grunn til å tro at dyr lider. Veilederne er knagger til hjelp for våre inspektører når de skal vurdere helheten. Våre inspektører er veterinærer med kompetanse på dyrevelferd og de vil vurdere helheten i dyreholdet og hva som er viktig for dyrs velferd, slik vi alltid har gjort. De fleste som skaffer seg dyr, steller dem godt. Nå sier vi noe om hvilke behov dyrene har, slik at eier kan legge bedre til rette for at de har det bra, sier Fjetland.

Det er blant annet laget tilsynsveiledere for hunde – og kattehold beregnert på egne inspektører. Her defineres nærmere hvor lenge det er ok å la et dyr være alene, hvor mye plass et dyr bør ha dersom man ikke ønsker å la det bevege seg fritt inne når man selv er på jobb, hvor lenge du kan reise fra en katt osv.

Nye kjæledyrbrosjyrer

Nye brosjyrer med veiledning om godt hunde- og kattehold er i trykken, og det er også laget brosjyrer for hold av andre kjæledyr.

Råd og tips

På Mattilsynets nettsider finner du også en rekke saker om hvordan du skal behandle og passe på dyret ditt: Råd for katter i kulda, råd for hunden på 17. mai og nyttårsaften, «fjellvettregler» for hund osv. Du finner også en rekke spørsmål og svar, av typen: Hvordan skal hunden stelles, hvor lenge kan en hund være alene, hvor mye mosjon trenger en hund, er det lov å ha hunden i bur, kan man reise fra katten når man drar på ferie, kan katten bo inne hele tiden osv.

– Vi har gjort dette fordi vi ønsker å hjelpe våre inspektører til å håndtere saker mer likt og for å gi dyreeiere tydelige råd. Mange som skaffer dyr er usikre: Er det best for hunden å være i bur når jeg er på jobb eller bør den gå løs? Dette ønsker vi å svare på. Det betyr ikke at vi skal inn i folks stuer noe hyppigere enn tidligere, men vi ønsker å si hvordan fagmyndigheten vurderer dette. Nå gir vi «offisielle råd» og håper det bidrar til å heve kunnskapsnivået hos dyreeiere, sier Fjetland. – Det handler om gode holdninger.

Inspektørene skal fortsatt bruke skjønn når de vurderer saker, men tilsynsveilederne angir en nedre grense.

Hvorfor tilsyn?

Det er også laget infomateriell som forklarer publikum hvorfor Mattilsynet kommer på tilsyn til dem.

– Ofte kan dyreeierne sitte igjen med spørsmål etter at vi har reist. Da kan det være greit at vi har lagt noe info igjen, slik at de kan lese om hvorfor slike tilsyn utføres, sier Fjetland.

Unngå at hund biter barn

Hvert år bites mange barn av hunder. Dette skjer ikke nødvendigvis fordi hundene er aggressive, men fordi de leser kroppsspråket vårt feil – akkurat som barn kan mistolke hundens kroppsspråk. Barn har også mer uforutsigbar oppførsel enn voksne og er derfor ekstra utsatt.

Studier viser at 7 av 10 bitt kunne vært unngått dersom barn og foreldre hadde hatt større kunnskap om hundens atferd og hvordan hundebitt kan unngås.

Mattilsynet har utarbeidet Hundevettregler for barn, og disse kommer også i «fargeleggingsversjon». Print ut og la barna fargelegge selv.

Se også:

«Den Siste Greves Cesna» fødte 11 Dogo Canario valper

Den 12.11.2014 fødte «Den Siste Greves Cesna» 11 flotte og friske valper. 5 tispevalper og 6 hannvalper. Cesna er veldig flink med valpene sine og hun passer godt på dem. Faren til valpekullet er «Pradera`s Doc» som i 2013 var den mestvinnende Dogo Canario. Vi er veldig spente på å se valpene vokse til.

Cesna med sine få timer gamle valper

Cesna med sine få timer gamle valper

For den som vil følge til med valpene så er det bare å ta en titt innom oppdretteren nettside.

Foreldrene: Pradera`s Doc  & Den Siste Greves Cesna

Foreldrene:
Pradera`s Doc &
Den Siste Greves Cesna

 

Dogo Cananrio i hundebarnehagen

I Steinkjer har en ildsjel fått en glimrende idé om å starte opp en hundebarnehage. NRK har laget en reportasje om denne og i midtpunktet av reportasjen er 16 måneder gamle Dogo Canario tispen Elvira fra kennel «Den Siste Greve». En bedre mulighet til sosialisering finnes nok ikke.

"Den Siste Greves Elvira" i NRK nyhetene

«Den Siste Greves Elvira» i NRK nyhetene

Her er linken til innslaget og innlegget kommer mot slutten av sendingen:
http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt