NEI til lukkete bur i hjemmet

En del hunder tilbringer både nettene og arbeidsdagene i stengte bur. Det tilsvarer i mange tilfeller 2/3 av hundens liv! Dyrevernalliansen sier nei til bruk av lukkede bur i hjemmet.dyrevern hund

Om det i perioder er nødvendig å avgrense boligen, kan dette gjøres med grinder eller lignende. Mattilsynet er enige med Dyrevernalliansen:

Mattilsynets tilsynsveileder beskriver nedre grenser for lovlig hundehold, og skisserer minimumsareal for innendørs oppholdssted. De finner du på side 7:http://bit.ly/tilsynsveileder_hund