Medlemmer av «Norsk Dogo Canario klubb» krever «oppvaskmøte»

Det har i flere år vært en sterk misnøye med styre i Norsk Dogo Canario klubb (NDCK). Klubbens styreformann har i hovedsak vært Rune Dalby som har drevet klubben i lag med sin kjæreste Bente Andersen.

Dalby og Andersen driver i tillegg oppdrett på Dogo Canario. Ved en anledning fjernet styre alle oppdrettere fra nettsiden med unntak av styrelederens eget oppdrett. Menyen med oppdrettere er nå fjernet og det er kun en liten link til noen oppdrettere igjen på siden.

På klubbens sider står det for øvrig følgende:

Enhver oppdretter med gyldig medlemskap i NDCK, kan gratis annonsere sine kull på hjemmesiden.

Det eneste kravet for formidling er kjent HD-status på foreldredyrene, og at NKK’s etiske retningslinjer for avl er fulgt.

Valpekull skal meldes inn på eget skjema, innmelding av kull og henvendelser angående kull gjøres til klubbens valpeformidler.

Vi minner om at valpeformidler kun henviser til innmeldte kull, og at oppdretter selv må melde inn sine valpekull.

Undertegnede har allerede for lenge siden meldt inn sitt valpekull men har ikke engang fått svar. Selv etter flere purringer har det ikke kommet noe svar, noe som tyder på at styre i klubben ikke vil ha andre oppdrettere på deres nettside.

Når styrelederen og hans kjæreste bruker sin venninne som valpeformidler, så virker dette enda mer useriøst. Det er ingen nyhet at valpeformidleren i hovedsak kun har anbefalt styrelederens oppdrett. Når interessenter har spurt valpeformidleren etter en passende avleshanne så har valpeformidleren også der kun anbefalt hannhunder fra styrelederen og hans familie og kjæreste. Undertegnede vil her ikke gå inn helsen til de hundene og hundevalpene valpeformidleren anbefalte. Men det er selvsagt svært uheldig for andre oppdrettere at klubbens ledelse setter inn familie og venner som valpeformidler, sekretær, nestleder, varamedlemmer og kasserer. Når styret i klubben styrer klubben på denne måten, så vil dette selvsagt også føre til mistillit fra medlemmer og oppdrettere.

Nå har 14 medlemmer krevd et ekstraordinært møte med styre i klubben. Selv om 14 medlemmer underskrev på dette kravet har Steinar Waage i sin innkalling hevdet at kun 9 medlemmer underskrev på arket. Her er underskriftene og de to brevene som ble sendt til styret i klubben:

Møte vil bli avholdt i klubbhuset på Labo-banen i Son lørdag 6.oktober kl 12.

Adresse: Labobakken, 1550 Son

Kart: http://www.fotball.no/Community/Anlegg/Hjem/?fiksId=2546

Undertegnede kommer med et referat etter møtet her på bloggen.

Kuperingsforbudet: Høringssvar fra Mattilsynet

NKK sendte i forrige måned over sitt høringssvar til Mattilsynet – les hele svaret her.

NKK gjør oppmerksom på at dette er en høring hos Mattilsynet som fortsatt kan konkludere annerledes enn NKK.

Som fremgår av svaret har NKK mottatt mange innspill. Alle kan derfor ikke få sine syn igjennom i svaret som nå er oversendt. Da NKK allikevel ønsker å oversende alle innspillene til Mattilsynet  har vi i tillegg til brevet sendt et vedlegg hvor alle svarene vi har mottatt er inkludert.