Hundeeier nektet adgang på buss i Drammen

Frieord.no skriver om en hundeeier som ble nektet å ta med hunden sin med på bussen. Da hundeeieren deretter stilte seg forran bussen for å sperre veien for bussen kom politiet og bøtela hundeeieren. Frieord har tidligere skrevet om muslimske buss-sjøfører som nekter hunder adgang til bussen.

BRAKAR: En bussjåfør hos transportselskapet Brakar i Drammen nektet i går å la en hundeieer komme ombord. Det førte til at politiet måtte tilkalles. (Foto: Wikimedia).

En hundeeier ble nektet adgang på bussen i Drammen i går. Det førte til at han sperret veien for bussen. Ifølge reglementet er det ikke forbudt med hund på buss, men det er opp til sjåføren å avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Politiet ble tilkalt og mannen fikk 8.000 kroner i bot.

Det er nettstedet DrammenLive24 som kan melde at en hundeeier ble nektet ombordstigning på en buss på Bragernes Torg i Drammen i går.

Mannen ble da så frustrert at han stilte seg opp foran bussen.

Les også: Muslimske taxisjåfører nekter å ta med blinde med førerhund i Stavanger

DYR PÅ OFFENTLIG TRANSPORT: Det har vært flere saker om hundeieere som har blitt nektet å reise med offentlig transport eller taxi i riksdekkende medier de siste årene.

Dette skal ha ført til at politiet ble tilkalt. Hundeieren skal da ha fått en anmeldelse for ordensforstyrrelse og et forelegg på 8.000 kroner.

Ifølge transportselskapet Brakar, som har ansvaret for ruten, så er det ikke forbudt å ta med hund på bussen, men at det er opptil sjåføren å avgjøre i hvert enkelt tilfelle.

Det er ikke informert om hva som var årsaken til at sjåføren nektet hunden ombordstigning, men det har vært flere saker i mediene de siste årene der man bruker alt fra allergi til praktiske og økonomiske årsaker som grunn for å nekte hundene adgang.

På nettet får busselskapet Brakar svært dårlig omtale og har bare 1.7 stjerner av 5 mulige med 75 omtaler. Mange klager på at sjåførene er uforskammede, gir dårlig service og at bussene ikke følger timetabellene.

Sjåførene skal også ha nektet å godta billetter fra sitt eget selskap.

Les også: Muslim kastet familie med autistisk barn (15 mnd) av buss

Farlige hunder eller feile eiere? Spania synes å ha funnet svaret

Skrevet av Tom Halvorsen, tom@norrbom.com 11. mai 2017. Publisert i Tema & Profiler

Siden 20 august 2004 har en rekke hunderaser vært forbudt i Norge, nedfelt i Forskrift om hunder, paragraf 1; Forbud mot farlige hunder. Her omfattes følgende seks hunderaser, som alle er forbudt i Norge:

Pitbull Terrier
Amerikansk Staffordshire Terrier
Fila Brasileiro
Tosa Inu
Dogo Argentino
Tsjekkoslovakisk Ulvehund

I tillegg er blandingshunder hvor noen av disse rasene er involvert forbudt, samt enhver hund av blandet herkomst, hvor også ulv inngår i arvematerialet.
Det er verdt å merke seg at i Norge faller bevisbyrden på den anklagde i et eventuelt rettslig etterspill. Med andre ord, man er ikke uskyldig til det motsatte er bevist. Bevisbyrden pålegges den anklagede; kan man ikke selv bevise sin hunds opprinnelse, og at den ikke faller utenfor gjeldende bestemmelser, er man per definisjon skyldig. Rett og slett et motsatt rettsprinsipp, noe som er uvanlig, og for mange føles urettferdig.
Regelverket i Norge føyer seg inn i rekken av mange andre europeiske land som har tilsvarende regelverk og som forbyr de samme rasene, uten at noen av dem synes å ha villet ta stilling til det store spørsmålet: er det hunderasene som er problemet, eller er det eierne?
Mye tyder på at eierne er det faktiske problemet, og loven mot farlige hunder synes i dag, mer enn 10 år siden den trådte i kraft, å ikke være noe mer enn en lov på papiret, som ikke fungerer i noen av de landene som har innført den. Spania har tilsynelatende funnet en løsning som fungerer, som både norske myndigheter og andre lands myndigheter med fordel kunne ha lyttet til.
Spania forbyr i utgangspunktet ingen hunderaser, så i utgangspunktet står man fritt til å velge å bli hunde-eier av den rasen som står ens hjerte nærmest. Imidlertid stilles det krav om registrering av eier, og at man må ha en lisens for å eie en hund av de rasene som er nevnt ovenfor. Kravet om lisens og hvilke raser som er omfattet kan variere innen de autonome regionene i Spania, så i denne artikkelen skal vi derfor ikke gå nærmere inn på de enkelte regioners krav. Felles for alle regionene i Spania er dog at samtlige av dem krever lisens for de rasene som er forbudt i Norge. Noen regioner krever lisens for mange andre hunderaser også, så det beste er alltid å sjekke med sine lokale myndigheter før man anskaffer seg hund av en rase som kan tenkes å havne innenfor regelverkets rammer.
La oss se litt nærmere på de rasene som er forbudt i Norge og mange andre land, og som man må ha lisens for å holde i Spania.

Pitbull Terrier

Uten tvil den mest omdiskuterte hunderase noensinne. De fleste hunderaser var opprinnelig avlet frem med et spesielt formål for øye, og dette er en hunderase som er avlet frem med det formål å kjempe i hundekamper, noe som i dag er forbudt i de fleste av verdens land. Dette betyr at den amerikanske rasen Pitbull Terrier vanligvis utviser til dels stor aggresjon mot andre hunder, men med riktig sosialisering kan dette dempes kraftig, og det finnes i dag mange Pitbull Terriere som også kan omgås andre hunder i fred og fordragelighet. Rasen var ikke avlet frem for å være aggressiv mot mennesker, og de aller fleste Pitbulls er glimrende familiehunder. De tåler mye, og står for en støyt fra familiens aller yngste medlemmer. Med en feil eier kan imidlertid en Pitbull Terrier bli et farlig våpen, og den kan trenes i feil retning, dvs. at den trenes til å rette sin opprinnelige aggresjon mot andre hunder, mot mennesker i stedet. Pitbull Terrier er et klassisk eksempel på hvordan den perfekte familiehund, også for småbarnsfamilier, kan ende opp som en forhatt og forbudt hunderase fordi de kriminelle miljøene tiltrekkes av rasens potensielle egenskaper, og utvikler den i feil retning. Problemstillingen er at de kriminelle miljøene, som ofte også er involvert i ulovlige hundekamper, ikke bryr seg det minste om at rasen er forbudt. Dermed bringes rasen ulovlig inn til Norge, i stort antall. Hvorfor skulle de kriminelle egentlig bry seg om at rasen er forbudt? Overtredelse av en hundelov havner antagelig langt nede på listen av lovbrudd de allerede er involvert i, så regelverket som forbyr hold av Pitbull Terrier rammer kun ansvarlige eiere, som i Norge dermed ikke står fritt til å velge en hunderase som i de fleste hjem er en fantastisk familiehund.

Amerikansk Staffordshire Terrier

I mange land er denne rasen ikke anerkjent som egen rase, og regnes for å være en Pitbull Terrier. Det argumenteres fra rasens forkjempere at den har blitt utviklet fra Pitbull Terrier til å være en mer omgjengelig hunderase, men det skal vi ikke ta stilling til her. Denne rasen var lenge tillatt i Norge etter forbudet mot Pitbull Terrier var vedtatt, og det interessante er at det har ikke vært rapportert om noen episoder i Norge hvor verken denne rasen eller Pitbull Terrier har vært involvert i skader på mennesker – dersom de da kan anerkjennes som forskjellige raser. Fornuften i å forny en hunderase som aldri har vært involvert i noen uheldige episoder faller på sin egen urimelighet; kun «svada» fra politikere, som ikke har begrep og noen kunnskap om saken de skal ta stilling til.

Fila Brasileiro

Dette er en hunderase som kun egner seg for spesielt interesserte. Den brasilianske mastiffen ble opprinnelig avlet frem for vakthold av store eiendommer i Brasil, og i hjemlandet nyter den fortsatt stor popularitet som vakthund. Rasens standard beskriver den som mistenksom og aggressiv overfor fremmede, og dermed egner den seg perfekt som vakthund. Rasen har aldri vært benyttet i hundekamper, da den simpelthen er for stor og tung, og ei heller har den i noen særlig grad vært innblandet i angrep på uskyldige mennesker. Som familiehund er den som de fleste mastiffer særdeles godt egnet, da den utviser stor tålmodighet med barn, og virkelig står for en støyt. Fila Brasileiro har aldri vært populær utenfor Brasil, men for den rette eier som ikke har stadig tilkomst av andre mennesker til sin eiendom er det en fantastisk hunderase. Det er således ingen indikerende faktorer som tilsier at rasen skulle forbys. Det må da være i orden for en eier å ha en hund som ikke liker fremmede, dersom det passer overens med livssituasjonen?

Tosa Inu

Denne store japanske mastiffen er i likhet med Pitbull Terrier avlet frem for å delta i hundekamper. Den er således i de feile hender lett å trene opp til å vise aggressivitet mot mennesker, men til tross for sin reserverte holdning mot fremmede representerer den ingen generell fare hvis den befinner seg i de rette hender, med en eier som er sitt ansvar bevisst. I likhet med de andre rasene som her er nevnt er Tosa Inu en fremragende familiehund som elsker barn, og det finnes ingen statistikk som tilsier at rasen burde forbys, utover dens rykte, som i Norge er ene og alene den eneste grunnen til at rasen ble forbudt å holde. På tidspunktet hvor forbudet var vedtatt fantes det nemlig ikke et eneste eksemplar av rasen i Norge!

Dogo Argentino

Den argentinske mastiffen, den eneste hunderasen som noensinne er utviklet i Argentina, er i likhet med Pitbull og Amerikansk Staffordshire Terrier ganske populær i Spania. Som de andre rasene som omfattes av forbudet i Norge, er også Dogo Argentino en glimrende familiehund, som er spesielt tålmodig med barn. Rasen ble avlet frem som en ren jakthund for jakt på villsvin og puma i sitt hjemland, og det sier seg selv at en hund som ikke er redd for å gi seg i kast med et slikt bytte er nokså uredd. I de feile hender kan denne villskapen dyrkes frem til å omfatte aggressivitet mot mennesker, men i de rette hender er dette en rase som simpelthen ikke viser noen hengivenhet for mennesker utenfor den nærmeste familien, men uten å vise aggressive tendenser mot fremmede.

Tsjekkoslovakisk Ulvehund

Denne hunderasen er avlet frem ved å krysse en ulvelignende hund med en ekte ulv. I motsetning til hva som er den generelle oppfatning, er ulven ikke et dyr som fortjener betegnelsen aggressiv. Tvert imot, ulven er meget sky og tilbakeholden overfor mennesker, og dette er egenskaper som denne hunderasen bærer preg av. Ofte kan den virke sky og lite tillitsfull, i den grad at man kan oppfatte den som redd for fremmede mennesker. Rasen krever en eier som virkelig vet hva han gjør, og som kan sosialisere hunden til et nivå hvor den fungerer vel i vårt travle samfunn. Tsjekkoslovakisk Ulvehund og andre ulvehybrider har oss bekjent aldri preget statistikken over hunder som angriper mennesker, og disse hundene er neppe mer farlig enn en gjennomsnittlig Labrador eller Puddel. Så er Norge også det eneste landet i verden som har et forbud mot denne hunderasen.
Felles for alle rasene som er forbudt i Norge er at de representerer nok et eksempel på at loven er utformet av politikere som ikke har den fjerneste ide om hva de uttaler seg om. Antall angrep på mennesker av hunder som følge av at denne loven trådte i kraft i Norge har ikke blitt redusert. Om mulig har loven bare gjort disse hunderasene enda mer attraktive for de kriminelle miljøene på grunn av statusen de har fått som ulovlig, og som vi alle vet bryr ikke kriminelle seg om regelverket. Undersøkelser i andre land med det samme forbudet viser det samme resultatet; en lov som ikke fungerer, men bare eksisterer på papiret. Den totale uvitenhet om emnet fra lovgiverne bekreftes også av at de i den gyldige lovtekst ikke engang har klart å stave navnet på alle rasene korrekt!
Nå er ikke hensikten med artikkelen å oppfordre kommende hunde-eiere til å gå til anskaffelse av noen av disse hunderasene, bare fordi at de er forbudt i Norge, men lov i Spania. Langt ifra, alle disse hunderasene er krevende raser, og fortjener erfarne hunde-eiere som har gode kunnskaper om hundeoppdragelse og sosialisering av hunder, for å bringe frem det beste i hunden. Men heldigvis kan man ved å søke om lisens her i Spania unngå at staten skal bestemme hvilken hund man skal ha. Det er en rekke betingelser knyttet til lisensen, bl.a. at hunden skal alltid iføres munnkurv på offentlig sted, og lisensen er knyttet til den personen som går på tur med hunden. Derfor skal alle personene som kan tenkes å gå på tur med hunden ha sin egen, personlige lisens. For øvrige betingelser for utstedelse av lisensen bes man kontakte sitt lokale rådhus, hvor søknadsskjema og ytterligere informasjon kan innhentes. I Andalucia er gebyret for å søke om lisens i 2017 stort sett rundt 35 euro per person.

Kilde: Norske

Skal revurdere hundeloven

NKK her lenge forsøkt å endre hundeloven om «forbudte hunderaser». En engasjert stortingsrepresentant fra Venstre har gjort en bra innsats for dette.

NKK skriver om dette på sin nettside.

Mandag vedtok Stortinget at hundeloven skal evalueres på nytt, og regjeringen har fått i oppgave å gjennomgå loven.

Oppgaven er å vurdere hvilke endringer som eventuelt må gjøres i regelverket for å sikre at loven bygger på et godt og velfundert grunnlag.

– Vi i NKK synes det er veldig bra at Stortinget har vedtatt at hundeloven skal gjennomgås på nytt. Det er et stort behov for å oppdatere loven, slik at reglene kan baseres mer på faglig kunnskap enn det som er tilfellet i dag. Flere andre land har blant annet opphevet raseforbudet ved å legge forskningsresultater til grunn, vi har derfor stor tro på at et grundig arbeid med hundeloven vil føre til endringer, sier Administrerende direktør i NKK, Trine Hage.

Tett samarbeid

Venstre har i samarbeid med NKK jobbet for å få til endringer i hundeloven, og det var stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn som fremmet representantforslaget som dagens vedtak er bygget på. Rotevatn fremmet opprinnelig tre konkrete forslag til endringer i loven. Han er fornøyd med at komitéen har kommet frem til at vi trenger å se på loven på nytt, men håpet likevel at det skulle foreligge flere konkrete forslag til endringer i loven enn det som ble tilfellet.

Skal revurdere hundeloven
Sveinung Rotevatn (Foto: Venstre)

– Det er klart jeg hadde ønsket meg et mer konkret vedtak fra Stortinget om hundeloven i dag. Når det er sagt stiller en samlet justiskomite seg bak forslaget vårt om en helhetlig vurdering av hundeloven, og det er jeg glad for, sier Rotevatn.

NKK samarbeidet tett med Venstre om forslaget gjennom siste halvdel av 2016, og er glad for at en så viktig sak får plass i den politiske debatten. Selv om det fremdeles ikke foreligger noen konkrete resultater enda er NKK glad for at prosessen er i gang.

Vil følge med på arbeidet

– Vi ser frem til å følge dette arbeidet videre og håper og tror det vil bli gjort en grundig jobb som ender opp med å sikre hund og hundeeiers rettigheter på en god måte. Vi håper særlig at en tilfredsstillende evaluering av raseforbudet vil konkludere med at raseforbudet er overflødig sier Hage.

Rotevatn mener det er lurt å ha en prosess rundt hundeloven, men håper samtidig at arbeidet ikke blir alt for tidkrevende. Han slår fast at Venstre kommer til å følge opp evalueringen av hundeloven.

Representantforslaget som dette vedtaket er bygget på, som kan leses i sin helhet her. Forslaget ba om at behovet for fortsatt raseforbud nå måtte utredes på tilfredsstillende vis. I tillegg ble det foreslått at det skal stilles krav om at alle hunder som tas i forvaring skal undersøkes av kompetente sakkyndige, og at kostnader forbundet med kennelopphold skal dekkes av det offentlige inntil hundeeier eventuelt er funnet skyldig i brudd på hundeloven.

Båndtvang fra 01. april – men denne følger jeg ikke!

Som alltid er det båndtvang fra 01. april hvert år. Hensikten med båndtvang er at løse hunder ikke skal kunne jage eller angripe ville dyr mens de har unger. Dette er forståelig. Jeg ville også hatt min hund (eller hunder) i bånd dersom jeg ikke har kontroll på innkalling når det gjelder møte med ville dyr. I Norge har vi en tradisjon med jakthunder og alle norske raser er utelukkende jakthunder. En jakthund vil selvsagt «jakte», også når det ikke er jaktsesong.

Heldigvis har Dogo Canario lite jaktinstinkt i seg siden den ikke ble krysset frem av noe slags jakthunder. Dogo Canario har sin opprinnelse fra gamle mollosere som ble brukt som krigshunder og vakthunder. Senere ble de brukt som kveghunder og familiehunder, samtidig som de fortsatt i dag er en av de beste vakthundene og familiehunder som finnes.

Dogo Canario blir også blir kalt for «Presa Canario» og andre navn men det er kun Dogo Canario som FCI og NKK godkjenner som navn på rasen.

Det har aldri blitt krysset inn noe slags jakthund-raser i en Dogo Canario. Dette er jeg veldig glad for når jeg går turer ute i marken hvor man kan møte på ville dyr. Jeg hadde en gang en tispe (Luna) som kunne springe etter et rådyr men snudde etter noen sekunder. Det ble aldri noe slags jakt etter ville dyr, selv med denne noe strie tispen.  Alle andre mine Dogo`er har ikke forfulgt ville dyr. De er nysgjerrig og av og til løper de mot det ville dyret men returnerer til meg så snart jeg tilkaller dem. Av den grunn ser jeg personlig ingen grunn til å holde mine hunder i bånd hele sommeren, der staten pålegger båndtvang.

Men staten har også gitt en lov om dyrevelferd (heldigvis). Dyrevelferden strider derimot mot loven om generell båndtvang. Av den grunn vil jeg også i sommer la mine hunder som jeg har full kontroll på, la gå uten bånd.

For en Dogo eier er det vanligvis en større utfordring at Dogo`en møter en annen hund som er like mye «sjef» som Dogo`en. Da kan det fort bli et bikkjeslagsmål. Så jeg har mine hunder i bånd der det trengs men ikke i skogen.

Da jeg bodde på Snarøya utenfor Oslo var jeg daglig på tur i den fantastiske parken som er på «Gamle Fornebu flyplass». Jeg hadde mine Dogo`er uten bånd og der kom det en person med skilt der han viste at han hadde politimyndighet og at han var ansvarlig for parken. Han sa at det var båndtvang og at jeg øyeblikkelig måtte ta mine hunder i bånd. Jeg svarte ham at jeg hadde full kontroll på mine løse hunder og at generell båndtvang strider mot en mer tungtveiende og viktigere norsk lov: Dyrevellverdsloven! Jeg ga ham mitt visittkort og ba ham politianmelde meg eller hente politiet. NKK sitt magasin «Hundesport» omtalte den gang episoden og jeg har aldri hørt noe mer om dette.

Men jeg ønsker gjerne å bli anmeldt for å bryte generell båndtvang slik at saken kan havne i alle rettsinstanser slik at Høyesterett kan ta en avgjørelse på saken. Loven om båndtvang burde heller omformuleres slik:

Hundeeier skal til enhver tid ha full kontroll på sin hund. Om hundeeier ikke har denne kontrollen, så skal hundeeier i perioden med båndtvang ha hunden i bånd.

Flåtten er tilbake

Nå er det plussgrader igjen og årets flott har kommet. Jeg har fått meldinger om flått flere steder på Østlandet.

Flått kan overføre sykdommer både til mennesker og hunder. Det klassiske flått-halsbåndet hjelper mot flått. En mer moderne beskyttelse er tabletten mot flått. NRK har skrevet om den sistnevnte metoden:

En tablett holder flåtten unna pelsen

Noen dråper eller en enkel tablett er nok til at flått ikke setter seg på hunden. – Mange vil ha resept til behandling mot flått, sier veterinær.

Noen dråper en gang i måneden er nok til å beskytte hunden Diva mot flått i pelsen. Fra venstre veterinær Kjersti Wettre ved Steinkjer Dyreklinikk og hundeeier Vigdis Fjær Almli. Andre bruker en ny tablett som er godkjent i Norge fra i vår.Foto: Silje Kolaas/NRK
Rita Kleven Journalist
Silje Kolaas Journalist

Les videre

90 dagers fengsel for å ha druknet Lucas

Dommen på 90 dagers fengsel for mannen som avlivet hunden Lucas, blir stående, etter at Høyesterett har avvist anken. 

Hunden Lucas

Hunden Lucas

Kilde: VG.no

I fjor sommer døde den lille hunden Lucas på brutalt vis.

I juli fant to forbipasserende i en båt hunden død under Krapsfossbrua i Moss, bundet fast i et betongrør ute i sjøen.

Hundedrapet vakte så store reaksjoner at et hundretalls mennesker møtte opp til minnestund for hunden.

To dager etter at hunden ble funnet død, tilsto en person å ha bundet fast hunden

29-åringen ble tiltalt for ugjerningen, og i mars ble han altså dømt til seks måneders fengsel. Mannen, som også var Lucas’ eier, fortalte selv at han tok livet av hunden for å spare penger – etter å ha kommet frem til at Lucas burde avlives.

– Jeg valgte å ta saken i egne hender. For simpel vinnings skyld, ikke av sadistiske eller nytelsesmessige formål, forklarte mannen i retten.

Både eieren og påtalemyndigheten anket den første dommen. I september halverte Borgarting lagmannsrett straffen til tre måneder, og påtalemyndigheten anket til Høyesterett.

Mandag forkastet Høyesterett anken. Mannen har tapt retten til å holde husdyr i fem år for grove brudd på dyrevelferdsloven.

_____________________________________________________________________________________________________

Kommentar av Ivar Underberge:

Om man ikke har råd til å betale for en avliving av en hund hos en veterinær så har man heller ikke råd til å ha en hund. Hadde han gjort det samme med et menneske som han gjorde mot sin egen hund, så hadde han nok fått 21 års fengsel. 

«De som ikke kan være i et rom med hunder, må gå på en annen bar»

Osloby.no skriver om

Den ambisiøse baren på Youngstorget har innredet en aldri så liten bar i baren, spesielt beregnet på firbente.

– Vi har for så vidt alltid ønsket hunder velkommen, men vi har aldri sagt det. Nå gjør vi det, sier Jesper Lind på Internasjonalen.

På utestedet "Internasjonalen" på Yongstorget i Oslo er hunder velkomne Foto: Rolf Øhman/Osloby.no

På utestedet «Internasjonalen» på Yongstorget i Oslo er hunder velkomne
Foto: Rolf Øhman/Osloby.no

Den ambisiøse baren på Youngstorget har innredet en aldri så liten bar i baren, spesielt beregnet på firbente. Serveringen er ikke ambisiøs.

– Nei, det går i vann. Bart vann. Eventuelt on the rocks.

– Hvis det skulle være en hund etter øl?

– Jeg har ikke sett noe i skjenkeloven som forbyr skjenking av dyr, men det blir neppe noe problem, sier Lind, som mandag hadde besøk av bokseren Milla.

Hun var mye mer interessert i å lepje i seg vann servert i skål på gulvet enn å sitte på barkrakken og nippe til et innbydende glass med tranebærsaft.

Hun satt bare stille så lenge hun fikk bolle, så spratt hun ned. Hun oppførte seg rett og slett som et dyr.  Et ikke helt ukjent fenomen selv på barer som ikke har eget tilbud til hunder.

Glad i hunder

– Men hvorfor åpne for hunder?

– Først og fremst gjør jeg det fordi jeg er glad i hunder. Men jeg har ikke tid til å ta meg av en hund på en ordentlig måte, og kan derfor ikke ha hund. Da er det jo greit å ha hunder på jobben.

– Ingen økonomiske motiver, trekker det kunder og er god butikk å åpne for Fido?

– Det tror jeg ikke. Det er kanskje et behov blant noen hundeeiere for å kunne ta med hunden på bar, men jeg vet ikke hvor mange de er. Noen barer har, som oss, sluppet inn hunder, men ingen har vel direkte annonsert at hunder er velkomne. Det gjør vi nå, sier Lind.

I utlandet er det ikke uvanlig å ha med seg hunden på puben, i Newcastle er så vanlig at en lokal øl gjerne kalles a dog.

Allergikere

– Noen er allergiske mot hunder?

– De som ikke kan være i et rom med hunder, må gå på en annen bar, sier Lind.

Hunder velkomne, men hund er jo ikke hund. Det er hunder som ikke er hyggelige, er de også velkomne?

Hund er hund

– Vi har et – rimelig- pålegg fra Næringsetaten om ikke å diskriminere. Hos oss gjelder det også hunder og hunderaser. Vi vil ikke skue hunden på hårene. Hvis noen ikke kan oppføre seg, så må vi håndtere det. Det er vi vant til. Jeg er nok mer bekymret for noen av eierne.

Men, selv om hunder nå ønskes hjertelig velkommen, så er ikke Jesper Lind blitt helt gæærn:

– Nei, barnevogner er fortsatt forbudt inne. Der går grensen.

Dette bør du passe på som dyereeier på nyttårsaften

Kilde: NRK 

Nyttårsaften og dagene rundt er det mange dyreeiere gruer seg mest til. For å gjøre dagen mest mulig skånsom for dyrene har Dyrevernsalliansen laget en liste med ti råd som eiere kan følge.

Veldig mange dyr blir redde, og det bør tas på alvor. Pass godt på dyret ditt og vis hensyn hvis du ikke har dyr, sier Live Kleveland, informasjonsleder i Dyrevernalliansen til NRK.

Ulovlig og uvettig bruk av fyrverkeri gjør disse dagene til den verste uka i året for oss dyreeiere. Hjørdis Sæther har fortalt til NRK hvordan hunden hennes på søndag ble påkjørt og drept etter at den ble skremt av ulovlig rakettoppskyting.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

– Alle dyr blir fryktelig redde

Forskning viser at rundt halvparten av alle hunder er redde på nyttårsaften.

Katter og andre smådyr har man ikke sikre tall på, men det er ingen grunn til å anta at de er mindre redd enn hunder, sier Kleveland.

– Også landbruksdyr som kyr, sauer og griser kan bli redde. Det samme kan ville dyr som fugler og rådyr. Alle dyr blir fryktelig redde nyttårsaften, legger hun til.

Les videre

Hund funnet uten at noen eiere har meldt seg

Denne hunden har vært uten eieren sin hele jula

Denne hunden er funnet uten at en eier har meldt seg

Denne hunden er funnet uten at en eier har meldt seg

 

 

Bilbjørn Redning i Våle har hatt en ekstra gjest denne jula. En hund som ble funnet i Horten, men som ennå ikke har blitt etterlyst av eier.

Det er ikke sjeldent at redningstjenesten får i oppdrag av politiet å ta vare på en løshund der eieren ikke er funnet. Noen ganger kan det være så mange som to – tre i uka. Men stort sett blir de hentet igjen i løpet av noen timer eller en dag.

Slik har det ikke gått denne gangen.

Har ikke blitt etterlyst

Før jul ble det funnet en hund på Bromsjordet i Horten, uten ID-chip og ingen andre kjennetegn.

– Den var ikke nedkjølt og var frisk og fin. Det virket ikke som den hadde vært lenge ute, forteller Arild Karlsen i redningsselskapet.

De har fulgt godt med på alle grupper i sosiale medier for savnede hunder, men det har ikke dukket opp noen etterlysning, og ingen eier har spurt etter hunden hos politiet.

– Når ingen melder seg, håper vi det nå vil hjelpe og gå ut med bilde, sier Karlsen.

Han tror hunden kan være en blandingshund med amstaff eller pitbull terrier.

Snill, men lur

De ansatte i redningsfirmaet har etter hvert blitt kjent med den firbeinte, og Karlsen kan fortelle at den er snill, men absolutt ikke dum.

– Den har funnet ut at hvis den ikke har lyst til å gå i bånd, er det bare å bite over båndet. Det kan jo være grunnen til at den har tatt seg en tur på egen hånd i utgangspunktet, sier han.

Nå håper de eieren dukker opp. Hvis ikke, blir det annonsert i aviser med loven om hundehold. Dersom hunden ikke hentes til fristen politiet setter, blir den omplassert.

Eier, eller noen som kjenner eier, kan kontakte Bilbjørn Redning As på telefon 909 63 187.

Kilde:
Tønsberg Blad