Bør alle raser HD-røntges?

Skrevet av:

Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Klub, leder av Helseavdelingen Kristin H. Aukrust, veterinær, etolog og avlskonsulent i Norsk Kennel Klub.

NKK mottar fra tid til annen henvendelser fra eiere av hunder med sterk grad av HD som utrykker bekymring for at ikke alle raser HD-røntges i like stor grad.

Alle som er medlemmer i NKK har tilgang til "dogweb" der man kan lese alt som er offesielt registrert hos de forskjellige hunder. Her er for eks. en tispe som oppdretter annonserer et kull på men som det ikke er registrert verken noe HD-resultat eller AD-resultat hos NKK. Slik "Cowboy-avl" resulterer at valpekjøper "kjøper katta i sekken" og slik avl er absolutt ikke til å anbefale.

Alle som er medlemmer i NKK har tilgang til «dogweb» der man kan lese alt som er offesielt registrert hos de forskjellige hunder. Her er for eks. en tispe som oppdretter annonserer et kull på men som det ikke er registrert verken noe HD-resultat eller AD-resultat hos NKK. Slik «Cowboy-avl» resulterer at valpekjøper «kjøper katta i sekken» og slik avl er absolutt ikke til å anbefale.

NKK støtter FCIs avlsstrategi om at screening (undersøkelse av et stort antall dyr uavhengig av kliniske symptomer) bare bør anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen er et problem i rasen og har betydning for hundens funksjonelle helse. Dette står også angitt i NKKs avlsstrategi. Eksempler på slike screeningundersøkelser er røntgenundersøkelser for HD, albueleddsdysplasi og ryggundersøkelser samt øyelysning, ulike DNA-undersøkelser og patellastatus. Hunder bør undersøkes fordi det finnes et problem på rasen – ikke kun fordi det finnes en test. Les videre