Hva med kuperte hunder på «Euro Dog Show 2015» ?

Mattilsynet har innvilget dispensasjon for kuperte hunder. Disse kan delta på EDS 2015 og rasespesialer tilknyttet denne. 

En Dogo Canaro med kuperte ører: Cerberos Gran Canarian Csongor

Cerberos Gran Canarian Csongor

Reglene er som følger: (sitat fra dispensasjonsbrevet fra Mattilsynet til NKK)

Med hjemmel i forskrift av 25. spril 2003 …. gir Mattilsynet Norsk Kennel Klub en dispensasjon fra forskriftens §4. Dispensasjon gjelder for FCIs Europautstilling som skal arrangeres 4.-6. september 2015 samt tilknyttede arrangement. Dispensasjon gjelder ikke for norske hunder unntatt norske hunder som oppfyller kravene i forskriftens §2.

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at hunder fra land som har et annet regelverk enn det vi har i Norge, også kan delta selv om de har fått ører og/eller hale kupert.

Dette betyr at hunder som er lovlig kupert i sitt opprinnelsesland KAN delta på EDS 2015 og rasespesialer tilknyttet denne, uansett hvor de er bosatt – med unntak av norskeide hunder (med mindre de oppfyller kravene i forskriftens §2).

Forskriften kan du lese i helhet på Lovdata. 

Mer om kuperte ører finnes her