Kullstørrelse på Dogo Canario

På forespørsel opplyste veterinær Kim Bellamy i NKK at gjennomsnittlig kullstørrelse for Dogo Canario, beregnet vha kull registrert i NKK fra 01.01.2013 til 01.10.2018, er 8,18 valper.

Store hunderaser får vanligvis flere valper enn små hunderaser.