FLAGGERMUSRABIES I NORGE

Flaggermusrabies i Norge
Foto: Vibeke Brath

Flaggermusrabies i Norge – hva betyr dette for deg som hundeeier?

For kort tid siden ble såkalt «flaggermusrabies» påvist i Norge. Dette ble en relativt stor sak i media, og som hundeeier lurer du kanskje på hvilken betydning det påviste viruset har for deg og din hund.

Viruset som ble funnet hos den norske flaggermusa var European Bat Lyssavirus 2. Dette er et virus som svært sjelden smitter til mennesker og hunder. Det finnes rabiesvirus andre steder i verden som smitter fra flaggermus til mennesker, men disse virusene finnes ikke hos de norske, insektetende flaggermus-artene.

Fredet art

Det er allikevel lurt å unngå direkte kontakt mellom hund eller menneske og flaggermus. Bruk hansker om du finner døde flaggermus og hold hunden unna, selv om risikoen er veldig lav. Det er heller ikke farlig at flaggermus oppholder seg i uthus og liknende. Generelt skal flaggermus få være i fred – husk at flaggermus er harmløse, ufarlige og dessuten fredede arter.

Også Mattilsynet har understreket at er svært liten risiko for å bli smittetav flaggermusrabies, og presisert at det er ingen grunn til å unngå turer i skogen eller å oppholde seg på steder det er flaggermus.

Mer informasjon om rabies finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Funnet av European Bat Lyssavirus 2 får ikke betydning for Norges status som rabiesfritt land.

Mer informasjon om flaggermus finnes her

Mer informasjon om produkter for vern av flaggermus finnes her

Reklamer

Nyttig tips for single med husdyr

Det er selvsagt slik at vi ikke regner med å bli overkjørt av en bil eller at vi kan bli syke og havner på et sykehus mens hunden er hjemme aleine. Men om det virkelig skulle skje en ulykke med en hundeeier og hundeeieren er ute av stand til å gjøre rede for seg, så vil det være veldig ille om hunden hjemme er aleine dag for dag og langsomt lider en sakte pinefull død der den sulter og tørster ihjel.
hund aleine hjemme bilde

Da jeg så dette tipset på facebook så tenkte jeg at det var greit å legge dette ut her. Dette er nok ikke aktuelt for alle men for de som lever aleine ilag med et husdyr (ikke bare hund) er dette nok lurt.

Mattilsynets maktmissbruk fører til smugling av hunder

Av Ivar Underberge

Som oppdretter av hunder eller katter er man ofte avhengig av å kunne importere dyr fra utlandet. Dette er viktig både for å unngå innavl og for å kunne avle på akkurat de linjene som trengs for å få avkom som er mest mulig lik rasestandarden. Men for den som på ærlig vis vil importere hunder og katter fra utlandet er det mattilsynet som ofte er et hinder.

Jeg avler på hunderasen Dogo Canario som er en nok så sjelden hunderase verden over og også i Norge. For å kunne få frem de mest lovende og friske hundevalpene av denne rasen så er jeg nødt til å importere nye avlsdyr fra utlandet. Jeg har hittil kun importert hunder fra utlandet på ærlig vis men har da en rekke ganger opplevd kverulanteri og trakassering fra mattilsynet, slik at jeg forstår de som velger å smugle hunder over grensen. Jeg vet om flere som velger å smugle sine hunder ulovlig over grensen isteden for å møte mattilsynet på Gardermoen som gjør en lovlig import av hunder nærmest umulig.

Marti Forbord

Marti Forbord

Da jeg siste gang hentet valper fra utlandet så ble valpene rabies-vaksinert, chip-merket, fikk ormekuren og ble undersøkt av veterinæren før avreise, slik som også mattilsynets veileder informerer om. Men veterinæren vaksinerte valpene før han satt mikro-chipen, noe som skulle skje i omvendt rekkefølge. Av den grunn tok grenseveterinæren på Gardermoen beslag i de 4 valpene og satt disse i karantene på et sted som har vært gjenstand for negativ mediadekning. Vi har også skrevet om denne karantenestasjonen tidligere. På denne karantenestasjonen sier eier og daglig leder at hundene der blir luftet en gang i uken, slik det også fremkommer i intervjuet hun ga til Romerikes blad. Mattilsynet har selv satt lover der det er påbudt med lufting av hunder minst 3 ganger daglig. Men mattilsynet jobber ilag med denne karantenestasjonen og det er mattilsynet som skal overvåke at karantenestasjonen følger loven. Men mattilsynet ignorerer at karantenestasjonen daglig bryter norsk lov!  Les videre

Dogo Canario valper med alvorlige feil selges som utstillingshunder

Alle hunderaser har sin rasestandard som oppdrettere bør forholde seg til. FCI (Federation Cynologique Internationale) er den internasjonale hovedorganisasjonen der hvert lands offisielle hundeklubb er medlem i. I Norge er den «Norsk kennel klubb» (NKK) som er underlagt FCI.

Annonse på finn.no

Annonse på finn.no

Når det gjelder Dogo Canario så er dette er nok så nylig godkjent hunderase og det hviler et stort ansvar på hver oppdretter å holde seg til rasestandarden. Linken til rasestandarden for Dogo Canario er her.

Rasenstandarden har 3 kategorier i forhold til feil.

  1. Feil
  2. Grove feil
  3. Diskvalifiserende feil

På utstillinger så er det dommeren som ser nøye etter feil på hunden. Har den noe feil så vinner den vanligvis ikke frem og får kritikk på kritikk-skjemaet. «Grove feil» er langt verre og hunder med «grove feil» i forhold til rasestandarden «detter rett ut» på utstillinger. Den mest alvorlige feilen er «diskvalifiserende feil». Da blir hunden rett og slett diskvalifisert.

finn.no annonserer Dogo Canario valper med følgende beskrivelse:

Vi forventer valper som egner seg godt i utstillingsringene, men som også skal være like fuksjonell innen arbeid, som en familiehund. Her satser vi på at helsa, utseende og mentalitet er på plass!

Som det vises på bildet så har alle tre valpene manglende pigmentering på nesen noe som er en diskvalifiserende feil på utstillinger. I tillegg har de hvite flekker i ansiktet som også er diskvalifiserende. Om da selgeren tilbyr slike valper med slike alvorlige feil som «valper som egner seg godt i utstillingsringene» så kan dette minne om ren svindel. Når denne oppdretteren i tillegg skriver «Her satser vi på at helsa, utseende og mentalitet er på plass!», så tyder det her på at enten oppdretteren mangler de grunnleggende kunnskaper for avl eller at oppdretteren bevist prøver å føre valpekjøpere bak lyset.

Følgende står under kategorien diskvalifiserende feil:

DISQUALIFYING FAULTS
:
Aggressive or overly shy dogs.
Any dog clearly showing physical or behavioural
abnormalities shall be disqualified.
Total de
pigmented nose.
Unacceptable white marks.
Overshot mouth.
Croup lower than withers. Sloping topline.
Blue eyes or unmatched in colour.
Cropped tail.
"Oppdretterens" annonse på finn.no

«Oppdretterens» annonse på finn.no

Bloggen har tidligere skrevet om samme oppdretter.

 

DogWeb åpnet for alle

DogWeb åpnet for alle

NKK har nå gitt alle muligheten til å bruke «DogWeb». Men det tidligere kun var NKK-medlemmer som kunne benytte seg av DogWeb så kan nå alle bruke det. DogWeb er et viktig verktøy særlig for oppdrettere for å kunne se for eks. HD- og AD-status på hunder. DogWeb viser også utstillingstitler og en komplett stamtavle. NKK skriver følgende på sine nettsider: nkk_logo

NKKs database DogWeb er nå åpnet for alle!

DogWeb er et godt og nyttig verktøy for systematisk hundeavl, og har tidligere vært en av NKKs medlemsfordeler. I DogWeb kan du søke opp hunder for å finne frem til registrerte helsedata, hvor mange registrerte kull hunder har hatt, og så videre.

– Ved å åpne DogWeb for alle, mener vi at vi oppfyller og lever opp til NKKs besluttende strategi med tanke på åpenhet, hundevelferd og avl i ønsket retning. Åpne systemer vil bidra sterkt til å gjøre det enklere for valpekjøpere å sjekke om foreldredyrene er helsetestet. For oppdrettere, særlige utenlandske, vil det nå også bli lettere å finne frem til en egnet avlspartner som er helsetestet, sier administrerende direktør Trine Hage.

NKK ønsker at alle valpekjøpere skal ha så mye informasjon som mulig tilgjengelig når de vurderer valper. NKK håper at DogWeb nå vil bli brukt i enda større grad i prosessen med å velge riktig valp for deg!

DogWeb finner du her.

Et bra fôrmerke når hunden røyter

Av Ivar Underberge

Da jeg begynte med oppdrett av hunder for ca 24 år siden så begynte jeg med fórmerke «Hill`s», noe som jeg synes er et bra fór. Senere gikk jeg over til «Eukanuba» og så senere til «Royal Canon». Begge disse fórtypene kan jeg også anbefale. Jeg har også prøvd «Appetitt» og «Labb» men har i dag gått helt over til «ProPlan», noe jeg er mest fornøyd med.  

ProPlan robust

ProPlan robust

Jeg tror alle har sine forskjellige erfaringer med de forskjellige fórtypene. En venn av meg som heter André Melby anbefalte meg «ProPlan» når man synes at hunden røyter mye. Dette var en god anbefaling siden hundene mine etter at jeg gikk over til «ProPlan» omtrent ikke røyter lenger.

For en voksen Dogo Canario anbefaler jeg «ProPlan Robust» som er laget for kraftige mellomstore hunder slik en Dogo Canario er. Jeg selv mater også mye «ProPlan Performance» som er et fór for ekstra aktive hunder. Sistnevnte kan også brukes for hunder som man synes er litt for tynne. Valper bør få «ProPlan puppy robust» som er tilpasset valper av mellomstore og kraftige hunderaser.

Slik skal hunden og katten din stelles

Nå blir det enklere for hunde- og katteeiere å vite hvordan de skal passe på og stelle dyret sitt. Mattilsynet har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes. logo mattilsynet

– Mattilsynet er tilsynsmyndigheten for dyrevelferd og nå ønsket vi å bli tydeligere på hvordan vi forventer at hunde- og katteeiere skal stelle og håndtere dyrene sine, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland. – Vi ønsker å bidra til at dyrene har et godt liv.

– Dette er ikke en «ny dyrevelferdslov» med detaljerte bestemmelser. Dette betyr heller ikke at vi skal oppsøke privathjem for å kontrollere detaljer i folks dyrehold på en ny måte. Vi gjør våre tilsyn som før, etter bekymringsmeldinger eller når vi av annen grunn har grunn til å tro at dyr lider. Veilederne er knagger til hjelp for våre inspektører når de skal vurdere helheten. Våre inspektører er veterinærer med kompetanse på dyrevelferd og de vil vurdere helheten i dyreholdet og hva som er viktig for dyrs velferd, slik vi alltid har gjort. De fleste som skaffer seg dyr, steller dem godt. Nå sier vi noe om hvilke behov dyrene har, slik at eier kan legge bedre til rette for at de har det bra, sier Fjetland.

Det er blant annet laget tilsynsveiledere for hunde – og kattehold beregnert på egne inspektører. Her defineres nærmere hvor lenge det er ok å la et dyr være alene, hvor mye plass et dyr bør ha dersom man ikke ønsker å la det bevege seg fritt inne når man selv er på jobb, hvor lenge du kan reise fra en katt osv.

Nye kjæledyrbrosjyrer

Nye brosjyrer med veiledning om godt hunde- og kattehold er i trykken, og det er også laget brosjyrer for hold av andre kjæledyr.

Råd og tips

På Mattilsynets nettsider finner du også en rekke saker om hvordan du skal behandle og passe på dyret ditt: Råd for katter i kulda, råd for hunden på 17. mai og nyttårsaften, «fjellvettregler» for hund osv. Du finner også en rekke spørsmål og svar, av typen: Hvordan skal hunden stelles, hvor lenge kan en hund være alene, hvor mye mosjon trenger en hund, er det lov å ha hunden i bur, kan man reise fra katten når man drar på ferie, kan katten bo inne hele tiden osv.

– Vi har gjort dette fordi vi ønsker å hjelpe våre inspektører til å håndtere saker mer likt og for å gi dyreeiere tydelige råd. Mange som skaffer dyr er usikre: Er det best for hunden å være i bur når jeg er på jobb eller bør den gå løs? Dette ønsker vi å svare på. Det betyr ikke at vi skal inn i folks stuer noe hyppigere enn tidligere, men vi ønsker å si hvordan fagmyndigheten vurderer dette. Nå gir vi «offisielle råd» og håper det bidrar til å heve kunnskapsnivået hos dyreeiere, sier Fjetland. – Det handler om gode holdninger.

Inspektørene skal fortsatt bruke skjønn når de vurderer saker, men tilsynsveilederne angir en nedre grense.

Hvorfor tilsyn?

Det er også laget infomateriell som forklarer publikum hvorfor Mattilsynet kommer på tilsyn til dem.

– Ofte kan dyreeierne sitte igjen med spørsmål etter at vi har reist. Da kan det være greit at vi har lagt noe info igjen, slik at de kan lese om hvorfor slike tilsyn utføres, sier Fjetland.

Unngå at hund biter barn

Hvert år bites mange barn av hunder. Dette skjer ikke nødvendigvis fordi hundene er aggressive, men fordi de leser kroppsspråket vårt feil – akkurat som barn kan mistolke hundens kroppsspråk. Barn har også mer uforutsigbar oppførsel enn voksne og er derfor ekstra utsatt.

Studier viser at 7 av 10 bitt kunne vært unngått dersom barn og foreldre hadde hatt større kunnskap om hundens atferd og hvordan hundebitt kan unngås.

Mattilsynet har utarbeidet Hundevettregler for barn, og disse kommer også i «fargeleggingsversjon». Print ut og la barna fargelegge selv.

Se også:

Viktige ting man bør tenke på FØR man skaffer seg en hundevalp

Som oppdretter må alle mine valpekjøperne lese siden min om hvordan man forhåndsreserverer en Dogo Canario valp. På denne side står det også en del hva man må tenke på før man skaffer seg en hundevalp. Som oppdretter er det alltid trist når man ser at hunden man har solgt til noen står til salgs i en annonse etter en stund. Det er selvsagt mye uforutsett som kan skje og det er helt sikkert mange ting som kan skje for at noen må gå til det skrittet å selge eller omplassere sin hund. Men man bør tenke på at det er hjerteskjærende for enhver hund å miste sin familie (sin «flokk»). En hund kan man ikke forklare at den nå kommer til et nytt hjem og skal være der. Selger man en hund så vil hunden i lang tid vente time for time på at matfar eller matmor kommer tilbake og henter den. Noen hunder lider i denne perioden så mye at de nesten ikke spiser og noen vil få atferdsendringer. Hunden sørger i en lang periode selv om den etter hvert venner seg til den nye tilværelsen. Av den grunn er det viktig at man bør tenke på følgende ting FØR man skaffer seg en nydelig Dogo Canario valp eller en valp av hvilken som helst annen rase:  valpebilde fra susanne3

  • Allergi Før man skaffer seg en hund er det viktig at man lar alle i familien hilse og klemme forskjellige typer hunder. Pudler er kjent for å være veldig allergivennlige hunder så det er viktig at alle i familien har fysisk kontakt med forskjellige hunderaser for å være helt sikker på at ingen i familien har allergi mot hund. Nå er det slik at selv om man har allergi så finnes det allergitabletter som demper eller forhindrer symptomene av allergier men da er det i hvert fall viktig at man er klar over dette FØR man går til anskaffelse av hund.
  • Ferie Det er viktig å tenke på hva man skal gjøre med hunden når man tar ferie. Har man tatt rabies-vaksinen på hunden så er det jo det aller beste om man kan ta med hunden sin på ferie. Men om man ikke vil eller kan ta med hunden på ferie så er det viktig å avklare på forhånd hvem som kan passe på hunden. En Dogo Canario er en stor og kraftig rase og det er ikke alltid bestemor klarer å holde en utvokst Dogo når denne vil hilse på en annen hund. Et hundepensjonat burde kun være en nødløsning. I de fleste hundepensjonater sitter hunden i en bås nesten hele dagen og den får gå i luftegården aleine 3 ganger daglig. I denne perioden vil hunden også sørge og vente på at flokken (familien sin) kommer tilbake. Det er stor forskjell på hundepensjonater og noen pensjonater er flinke til å ta med hundene ut på sine daglige turrunder. Standal dyrehotel er et pensjonat som jeg selv kan anbefale når man ikke finner en annen som kan passe hunden.
  • Tid I mange salgsannonser står det at hunden må selges siden tiden ikke strekker til. Om tiden virkelig ikke strekker til så er det virkelig best å selge hunden. Men jeg har ofte følelsen av at dette argumentet ofte blir brukt når man har «gått litt lei» av hunden. Når noen sier til meg at de ikke har tid for hunden lenger så spør jeg vedkommende ofte: «Hvor lenge ser du på TV daglig?». Da merker jeg at noen allikevel må innrømme at det er motivasjonen for å ta seg tid for hunden har gått tapt fremfor tidsmangel.
  • Barn For barn er det ofte en stor opplevelse å få seg en hund. Men når det gjelder Dogo Canario så blir en liten valp fort stor og kraftig slik at et barn ikke kan gå aleine på tur med en utvokst Dogo Canario. Skulle en voksen Dogo komme i et «hundeslagsmål» med en annen hund så har et barn ingen mulighet og krefter til å holde tilbake en Dogo. Så vil man ha en hund som barn også kan gå aleine på tur med så bør man velge en liten hunderase og ikke en Dogo Canario. Men en Dogo Canario er en fortreffelig familiehund – også for familier med småbarn. Men småbarn og hunder (uansett hunderase) bør aldri være aleine. Barn kan skade hunden ved å klore i hundens øyne, bite og slå hunden. En hund kan i verste fall da også nappe til barnet, noe som heller ikke er ønskelig.
  • Valpetiden Man bør tenke på at valpen særlig i begynnelsen bør være minst mulig aleine. En valp må sakte trenes opp til å kunne være aleine hjemme. Derfor er det viktig å tenke på at man eventuell tar ferie i kanskje 2-3 uker eller at noen er hjemme den første tiden. Valpen kan da slippes ut mange ganger daglig slik at den kan gjøre fra seg og blir en renslig hund.
  • Samlivsbrudd Når man som et forelsket par kjøper seg en hund ilag vil det ofte bli en tvist om hvem som skal ha hunden når man flytter fra hverandre. I en eventuell rettsak vil vanligvis den få hunden som står på kjøpskontrakten eller den som via sin kontoutskrift kan bevise å ha betalt for hunden. Et tips fra meg er at den som har betalt for hunden også burde underskrive kjøpskontrakten. Om begge parter betaler hver sin del av hunden så kan man lage en «samlivskontrakt» på hvem som skal ha hunden ved et eventuelt brudd. Jeg vet at slike samlivskontrakter er uromantiske men de kan være svært nyttige når et brudd skjer. Et annet tips er at den som vil eie hunden også etter et samlivsbrudd kan overføre hele kjøpsbeløpet fra sin egen konto til oppdretterens konto før valpen blir hentet. Da har man alltid beviset på hvem som har betalt for hunden og etter loven også eier hunden.
  • Tillatt med hund Leier man et hus eller en leilighet så er det svært viktig at man har en skriftlig tillatelse å ha en hund. En Dogo Canario blir en stor hund og eventuelle naboer kan blir skremt og redde av en slik hund. Da kan en utleier fort «glemme» at vedkommende har gitt et muntlig samtykke til at man kan holde en hund. Et personlig tips fra meg er å stille utleieren sin spørsmålet om det er lov å holde hund via email. Om utleier gir et positivt svar tilbake så vil utleiers email alltid være et bevis på at utleier har samtykket til hundehold. Etter loven kan man faktisk i visse tilfeller også holde en hund selv om utleier ikke har gitt tillatelse for dette. Men man bør da sette seg inn i denne noe spesielle loven før man begir seg i en «krig» med utleier.

Bør alle raser HD-røntges?

Skrevet av:

Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Klub, leder av Helseavdelingen Kristin H. Aukrust, veterinær, etolog og avlskonsulent i Norsk Kennel Klub.

NKK mottar fra tid til annen henvendelser fra eiere av hunder med sterk grad av HD som utrykker bekymring for at ikke alle raser HD-røntges i like stor grad.

Alle som er medlemmer i NKK har tilgang til "dogweb" der man kan lese alt som er offesielt registrert hos de forskjellige hunder. Her er for eks. en tispe som oppdretter annonserer et kull på men som det ikke er registrert verken noe HD-resultat eller AD-resultat hos NKK. Slik "Cowboy-avl" resulterer at valpekjøper "kjøper katta i sekken" og slik avl er absolutt ikke til å anbefale.

Alle som er medlemmer i NKK har tilgang til «dogweb» der man kan lese alt som er offesielt registrert hos de forskjellige hunder. Her er for eks. en tispe som oppdretter annonserer et kull på men som det ikke er registrert verken noe HD-resultat eller AD-resultat hos NKK. Slik «Cowboy-avl» resulterer at valpekjøper «kjøper katta i sekken» og slik avl er absolutt ikke til å anbefale.

NKK støtter FCIs avlsstrategi om at screening (undersøkelse av et stort antall dyr uavhengig av kliniske symptomer) bare bør anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen er et problem i rasen og har betydning for hundens funksjonelle helse. Dette står også angitt i NKKs avlsstrategi. Eksempler på slike screeningundersøkelser er røntgenundersøkelser for HD, albueleddsdysplasi og ryggundersøkelser samt øyelysning, ulike DNA-undersøkelser og patellastatus. Hunder bør undersøkes fordi det finnes et problem på rasen – ikke kun fordi det finnes en test. Les videre

Forsikring for hunden din

Av Ivar Underberge

I den nyeste utgaven av «Hundesport» (nr 4. april 2014) står det hele 16 sider om forsikringer til hund. Fra disse er de første 5 sidene viktige.

Hovedbilde_Hundesport-arkiv

Vår blogg er ikke sponset av noen så dette er ikke noe annonse eller lignende 🙂

 

Vi vet jo alle at det er en del forskjeller hos forsikringene men at det var så mye forskjell var jeg ikke klar over. Jeg anbefaler alle som har eller vurderer en forsikring på hunden sin å lese denne artikkelen. Uansett så anbefaler jeg en veterinærforsikring for enhver hund.

Jeg personlig kan faktisk ikke anbefale en konkret forsikring. Vilkårene er forskjellig i forhold til om man drar på ferie med hunden, driver avl, hva man ønsker å betale i egenandel osv. Så det er faktisk umulig å anbefale en forsikring til alle hundeeiere. Selv har jeg forsikret mine hunder i «Agria» og har stort sett vært nok så fornøyd med disse. Men etter å ha lest artikkelen så kan det hende at jeg bytter forsikring. For min egen del så er for eks. «Gjensidige» utelukket siden min erfaring med disse er at de vegrer seg for å utbetale erstattninger etter skader. Det kan i hvert fall være lurt å lese forsikringsvilkårene nøye. Men artikkelen i «Hundesport» synes jeg var bra og objektiv skrevet.

Magasinet «Hundesport» får man vanligvis på noe større kiosker eller om man er medlem i NKK.