Retningslinjer for hold av hund utendørs

Fastsatt 15.05.2003 av Statens dyrehelsetilsyn – Sentralforvaltningen (nå Mattilsynet).

Retningslinjene representerer Dyrehelsetilsynets vurdering av hvordan utendørs hundehold bør være for å oppfylle dyrevernlovens § 2 og lovens særskilte bestemmelser. Med utendørs hundehold forstås at hunder oppstalles utendørs hele døgnet uten tilgang til oppvarmet oppholdsrom.

Når det gjelder Dogo Canario så er denne hunderasen kårthåret og kun begrenset egnet for varig hold utendørs. Noe som er viktig for denne rasen er en oppvarmet hundehytte om vinteren. Det finnes flere muligheter for å sørge for oppvarming av et hundehus. En mulighet finner du her.

Hunder som ikke egner seg for utendørs oppstalling om vinteren, jf. 1.3, bør ha tilgang til hundegård og oppvarmet oppholdsrom som minst tilsvarer de krav til størrelse og egnethet gitt i forskrifter for dyrepensjonat og liknende av 15.07.1978.

Retningslinjene skal bidra til harmonisering av dyrevernnemndenes skjønn når utendørs hundehold skal vurderes etter dyrevernloven.

1. GENERELLE NORMER

1.1 Utendørs hundehold skal tilrettelegges slik at hunders velferd ivaretas, og hunder skal beskyttes mot fare for unødig smerte og lidelse (jf. dyrevernlovens § 2).

1.2 Eier og andre personer med ansvar for hund skal ha nødvendig kunnskap om hunders fysiske og psykiske behov og den aktuelle driftsformen.

1.3 Hunder skal bare oppstalles ute om vinteren hvis de er egnet for det. Hunder bør vennes gradvis til kaldt klima, og ikke oppstalles ute om vinteren hvis ikke slik tilvenning har skjedd.

Følgende hunder anses som egnet for oppstalling ute om vinteren:

  1. Renrasede polarhunder og      andre raser/blandinger med full vinterpels, dvs. velutviklet og tett      underpels og vannavstøtende dekkhår, samt tett pels under/bak bog, på      bryst, mage, forhud og pung.
  2. Hunder med pels som      beskrevet under punkt 1, men som ikke har full vinterpels på et eller      flere av stedene under/bak bog, på bryst, mage, forhud og pung. Hunder som      faller under punkt 2, bør ha isolert hundehus.

Tisper med valper, valper under 6 måneder og valper over 6 måneder som ikke har utviklet full vinterpels anses ikke som egnet for utendørs oppstalling om vinteren.

1.4 Hunder som oppstalles utendørs skal være tilstrekkelig sosialisert til å forebygge unødig stress og angst i omgang med mennesker. Valper bør sosialiseres ved regelmessig, positiv kontakt med mennesker, og sosialiseringen bør påbegynnes før 8 ukers alder.

1.5 Hunder som holdes i hundegård eller oppbundet skal ha mulighet for fysisk utfoldelse i form av å løpe fritt på et større område og/eller i treningssammenheng flere ganger i uken, helst daglig.

2. DRIFTSMÅTE OG OPPSTALLINGSSYSTEM

2.1 Driftsmåte og oppstallingssystem må sikre hunder god mulighet for bevegelse, mosjon og normal atferd uten unødig frykt og stress.

2.2 Oppstallingen skal være utformet slik at hunder ikke påføres eller påfører seg selv skade (jf. Lov om dyrevern, § 5a). Oppstallingssystemet skal være rømningssikkert.

2.3 Grunnen på oppstallingsområdet bør være tilstrekkelig drenert og opparbeidet slik at hunder sikres god hygiene og trivsel. Toppdekke bør være grus, sand eller tilsvarende drenerende materiale. Hunder bør ikke stå på netting eller liknende drenerende gulv.

2.4 Alle hunder som oppstalles ute skal ha tilgang til hundehus eller oppholdsrom som er vanntett og vindtett. Ved behov skal huset/oppholdsrommet også være isolert Hver hund bør ha sin egen, avskjermede liggeplass i hundehuset/oppholdsrommet.

2.5 Hundehuset/liggeplassen skal minst være så stort at hunden kan stå oppreist, snu seg rundt, og ligge i en naturlig stilling (Jf. Lov om dyrevern, § 4). Hundehus bør være konstruert slik at det er lett å gjøre rent, og bør være hevet opp fra bakken for å lette renhold og hindre fukt. Hunden bør ha egnet liggeunderlag i hundehuset/liggeplassen. Underlaget bør skiftes ved behov, og alltid når det er vått.

2.6 Tisper med ikke-avvente valper skal ha felles hundehus/oppholdsrom som minst er stort nok til at alle kan ligge samtidig i en naturlig stilling. (Jf. Lov om dyrevern, § 4).

2.7 Alle hunder skal ha tilgang på skygge i varmt vær.

2.8 Den som har hunder oppstallet ute bør ha mulighet for å ta disse inn i oppvarmet rom hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig.

2.9 Det bør være tilgang på varmt og kaldt vann i tilknytning til oppstallingsområdet.

3. HUNDEGÅRD

3.1 Hver hund bør ha minst 12 m2 å bevege seg på når den holdes i hundegård. Hvis hunder deler hundegård bør størrelsen på hundegården økes med 7 m2 per hund.

3.2 Dersom hunder deler hundegård, er det eiers ansvar å påse at ingen av hunder utsettes for unødige belastninger i form av skade, frykt og stress som følge av dette. Det bør ikke være mer enn fire voksne hunder sammen i en hundegård uten tilsyn.

3.3 Tisper med valper bør ha egen hundegård. Denne hundegården bør være utformet slik at valpene ikke kan komme seg ut eller skade seg, og slik at den er lett å holde ren.

4. OPPBINDING

Oppbinding av hund store deler av døgnet kan vurderes å være i strid med dyrevernlovens § 11, pkt. 5. hvor det heter at det er forbudt å holde en hund varig bundet i line som er mindre enn 10 meter. At hunder oppstalles oppbundet er imidlertid vanlig, særlig i trekkhundmiljøer, og Dyrehelsetilsynet finner det nødvendig å angi retningslinjer også for slik oppstalling. Oppbinding i store deler av døgnet bør ikke forekomme annet enn i hundehold av en viss størrelse, og hvor hundene trenes/aktiviseres ofte.

4.1 Hunder bør til enhver tid ha minst 12 m2 å bevege seg på når de står oppbundet i kjetting. Dette innebærer at en hund som kan bevege seg i full sirkel rundt oppbindingspunkt må ha minst 2 meter lengde på kjettingen.

4.2 Oppbinding i kjetting skal være slik at kjettingen ikke kan forkortes som resultat av hundens aktivitet, og slik at hunden ikke kan skade seg selv eller andre hunder. Hunder skal ikke stå oppbundet i kjetting i strupehalsbånd eller kjettinghalsbånd. Varig oppbinding av flere hunder på samme kjetting (langkjetting) er ikke akseptabelt.

4.3 Hunder som står oppbundet i kjetting bør være koblet fra kjettingen flere ganger ukentlig og til sammen minst 10 timer per uke.

4.4 Det er ikke akseptabelt å holde tispe med ikke-avvente valper og valper under 6 måneders alder oppbundet. Tilvenning til oppbinding bør skje gradvis.

5. TILSYN OG STELL

5.1 Eier eller annen med ansvar for hund plikter å sørge for at hunder får forsvarlig tilsyn og stell (Jf. Lov om dyrevern, § 5a). Hunder bør ha regelmessig tilsyn, minimum to ganger i døgnet. Syke og skadde hunder, drektige tisper og valper bør ha tilsyn etter behov, flere ganger daglig.

5.2 Hunder skal ha nok og godt fôr og vann, tilpasset den enkelte hunds behov (Jf. dyrevernlovens § 5a). Hunder bør gis vann minimum to ganger i døgnet. Fôring bør skje minimum en gang i døgnet. Hver hund bør få fôret i egen matskål.

5.3 Eier eller annen med ansvar for hund skal sørge for at syke eller skadde dyr får behandling eller blir avlivet hvis nødvendig. (jf, Lov om dyrevern § 5a). Førstehjelpsutstyr og mulighet for å kontakte veterinær bør være lett tilgjengelig.

5.4 Eier eller annen med ansvar for hund bør gjennomføre behandling mot parasitter og anbefalt vaksinasjonsprogram, og føre oversikt over behandling av hunder.

5.5 Eier eller annen med ansvar for hund bør utføre regelmessige helsekontroller av hver hund og gjennomføre det helsearbeid som er nødvendig, herunder tannstell, klostell og rengjøring av hunden.

5.6 Avføring bør fjernes daglig.

5.7 Gjerder, kjettinger og hundehus bør sjekkes regelmessig. Nødvendige reparasjoner, rengjøring eller lignende bør utføres snarest mulig.

Én kommentar på “Retningslinjer for hold av hund utendørs

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..